משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ פירוט קשרים אפשריים של הישוב עם גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ

 

יישובי משגב נדרשים להיות בקשר עם גורמי חוץ שונים. פעמים רבות הקשר נוצר באמצעות מחלקות המועצה ולעיתים הקשר נוצר ישירות.

קשרים אלו נדרשים כדי לקדם נושאים שונים המצויים בסדר היום של היישוב והקשורים, לרוב, להמשך הפיתוח שלו ולביצוע פעולות המצויות באחריות גורמי חוץ שונים.

מנהל מקרקעי ישראל - נצרת עילית

 

נושא

פירוט

ניהול שטחי תעסוקה,
תעשיה ומסחר

הכרה וניהול נכון של נכסי היישוב בהתאם להחלטות המנהל ל"יישוב קהילתי", שעל פיהם, בעיקרון, אין זכויות בשטחים אלה למעט אם הוגדר שימוש חורג

שימוש חורג

שימוש מושכל באפשרויות הגלומות בחוק התכנון והבנייה מול חוקי מנהל מקרקעי ישראל

הקצאת מגרשים למתיישבים חדשים

ליווי והפניית מתיישבים חדשים להקצאת מגרשים, תוך הדרכה והנחיה בהקשר לנושאים רגישים, מעקב וליווי צמוד לפתרון בעיות און-ליין או הצפת בעיות לדרגים בכירים יותר

תרש"צ
 (תכנית רישום ציבורי)

לאחר סיום אכלוס השלב מחויב המנהל לבצע את רישום המגרש. יש מקרים של תזוזות ואי התאמות פיזיות, מה שמחייב מעקב וקשר עם מרכז המשבצות למניעת בעיות אי התאמה (במגרשים ובתב"ע) ולפתרון בעיות

הכנת תוכניות מתאר

מנוהלת בוועדה לתכנון ובנייה, מחייבת את היישוב ליזום יצירת מלאי תוכניות לעתיד (הכנת תוכנית עורכת שנים רבות) ומעקב צמוד על תהליך האישורים וקידום התוכניות. מומלץ להקצות ועדה ביישוב שתעסוק בתכנון עתידי ובקידום תוכניות ותב"ע (ועדת פיתוח) שיאיישו אותה , לאורך שנים, חברים שהם אנשי מקצוע בתחום

החלטות מועצת מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י) בשיווק

להכיר החלטות רלוונטיות, הוראות אגף רלוונטיות ולדעת להתנהל נכון מול החלטות אלה על מנת לא לעשות טעויות. מומלץ למנות אדם אחד ביישוב לפחות, שיצבור מומחיות וידע בנושא בגיבוי הסברים והדרכה של גורמים מוסמכים מהמועצה

ליצירת קשר:

רשות מקרקעי ישראל, מנהל מחוז הצפון, טלפון 04-6558224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הפנים - קריית הממשלה, נצרת עילית

 

נושא

פירוט

תוכניות מתאר

ראה תרשים זרימה מצורף בנוגע לתהליך התכנון והאישור של תוכנית מתאר בוועדות השונות

רגולציה ועד מקומי

מנוהלת באמצעות המועצה - יש להכיר את החוקים והתקנות המחייבות על פי צו המועצות האזוריות

מרשם אוכלוסין

מנוהל באמצעות המועצה, אך נדרשים מהיישוב מעקב ובקרה שהמרשם נכון ומעודכן בהתאם למציאות, שכן הוא משפיע על פנקס הבוחרים לוועד המקומי. היישוב חייב לבצע מעקב צמוד אחר הרישום של האנשים המתגוררים בו

בחירות

מנוהלות באמצעות המועצה

ליצירת קשר:

משרד הפנים, הממונה על המחוז, טל' 04-6508509, ת"ד 595 נצרת עילית 7105.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסוכנות היהודית - החברה להשתתפות בנכסים

 

נושא

פירוט

מבנים ונכסים

  1. שאיפה בסיסית להתנתקות מוחלטת מהשותפות עם הסוכנות
  2. היכרות טובה עם ההיסטוריה של היישוב ועם החוקים והתקנות
  3. הסוכנות מאפשרת הקצאת הקרקע ללא מכרז

חוזה משולש - הסוכנות בעלת הקרקע

בחלק מהיישובים ובחלק מהמגרשים קיימים חוזים משולשים שבהם הסוכנות היא חלק מהחוזה. נדרשת היכרות עם הנושא ומשמעויותיו (ראה סעיף 1 לעיל)

ועדות קבלה

נוכחות בוועדת קבלה אזורית

ליצירת קשר:

הסוכנות היהודית, מנהל חטיבת נכסים, טל' 02-6202971, ירושלים רח' המלך ג'ורג' 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הדתות

 

נושא

פירוט

הקצאת מבני דת

בתי כנסת, מקוואות - מתנהלת  בדרך כלל  דרך רב המועצה

ליצירת קשר (תחום מבני דת):

משרד הדתות, מנהל תחום מבני דת, טל' 02-5311377

בתי עלמין

סיוע בניהול בתי עלמין

ליצירת קשר (פיקוח בתי עלמין):

משרד הדתות, ראש ענף פיקוח בתי עלמין, מס' טלפון 02-5311174

 

 

 

 

 

 

 

רשות העתיקות - עכו

 

נושא

פירוט

חוק העתיקות

אישור, מימון סקר, מימון פיקוח צמוד, במקרים מסוימים מימון ביצוע חפירות הצלה על ידי הרשות

ליצירת קשר:

רשות העתיקות, ארכיאולוג מחוז גליל מערבי, טל' 04-9911682, 04-9918074, ת"ד 1094, עכו העתיקה 2410

 

 

 

 

 

 

משרד השיכון - המנהל לבנייה כפרית, חיפה

 

נושא

פירוט

תכנון מתארי ומפורט

שותף בדיוניים תכנוניים, בחלק מהמקרים ובחלק מהיישובים מהווה גורם מממן תכנון ולעיתים אף ביצוע (בדרך כלל מבני ציבור ותשתיות). במקרה כזה נדרש טיפול מהלכי שיפוט וניהול של משרד השיכון (חיפה)

סיוע בהקמת מבני ציבור

בעיקר באמצעות המועצה - תוכנית החומש - יש להכיר את הכללים לתכנון ולהרשאת ביצוע (מאצ'ינג)

פתמ"ר (פיתוח מראש) או השתתפות המשרד במימון תשתיות

במקרים מסוימים משרד השיכון שותף בתכנון, בביצוע ובמימון תשתיות ציבוריות - ביצוע דרך המועצה האזורית או באמצעות יזם מטעמה

ליצירת קשר:

משרד השיכון, ס/מנהל מחוז חיפה, טל' 04-8630770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן קיימת לישראל (קק"ל) - משרדים אזוריים - כברי, צפת, מטה קריית חיים

 

נושא

פירוט

ניהול היערות בתוך היישובים  ולידם

אחריות לניהול היערות בסמוך ליישוב ולפעמים בתוך היישוב, הכרת החוק,

פיצוי עבור אובדן יער

שמורות יער

פקודת היערות -  מניעת פיתוח, כריתה, העתקה

תמ"א 22

מנוהל דרך הוועדה, יש להכיר את הנושא ולדעת אותו

סיוע ועזרה

פיתוח מיזמים, בעיקר תיירות ונופש, שבילים

ליצירת קשר:

קרן קיימת לישראל, מנהל חבל הצפון, טל' 04-8470331, ת"ד 45 קריית חיים 26103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד החקלאות - משרד אזורי קרית שמונה, מטה - בית דגן

 

נושא

פירוט

טיפול רצוף ליישובים חקלאיים

פגישה במועצה אחת לחודש (נחום סלע)

תקן נחלות - לישובים מתוכננים

מול הרשות לתכנון - ועדת פרוגרמות, מרכז המשבצות החקלאיות

קול קורא לשיקום תשתיות

רלוונטי גם ליישובים שאינם חקלאיים באמצעות המועצה ובמסלול ועדות ערר

שמורת יער (גריעה)

יש להכיר את הנושא ולעקוב על מה  שמוטל על הקבלן, ולוודא שהוא עומד בכך
כולל  כופר יער, דרישות להעתקת עצים, חוק האילנות - פקיד היערות

ליצירת קשר:

משרד החקלאות, מנהל המחוז, טל' 04-6816100/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" נשאף שהיישוב יקיים יחסי גומלין יציבים ופוריים ככל הניתן עם גורמי החוץ בסביבתו,

 הנחוצים לו ליצירת רשת קשרים ולערוץ תקשורת התומך בייעודו ובתפעולו

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע