משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים ניהול הקונפליקט מחוץ ליישוב ניהול הקונפליקט באסיפה הכללית – בעד ונגד הסיבות לקונפליקטים וסוגי קונפליקט בדקו את עצמכם יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ניהול קונפליקטים

ניהול הקונפליקט מחוץ ליישוב
11/11/2012
פתרון קונפליקטים מחוץ ליישוב:

יישוב הסכסוכים באגודה השיתופית הנובעים מעסקי האגודה בין חברים או בין חברים לשעבר, או בין מי שתובע מכוח חבר מצד אחד ובין האגודה, או ההנהלה, או הפקידים של האגודה, מתבצע  היום, בדרך כלל בפני בורר אשר מונה על ידי רשם האגודות השיתופיות, אלא אם הוסכם על דעת הצדדים המעורבים על בורר אחר. לבורר סמכויות כסמכות בית המשפט, והכרעתו מחייבת. כך או כך, שתי האפשרויות מהוות את האפשרות האחרונה לניהול הקונפליקט כאשר מוציאים אותו מתוך האגודה לדיון ב"אולמו של עולם".

 

משמעות התהליך:

 • מדובר בתהליך לא קצר, גם אם הוא נקבע בפני בורר
 • משך הזמן הארוך של בירור הסכסוך גורם להתמשכות הסכסוך בין הצדדים ולהעמקתו ולקרע בתוך הקהילה. קיצור משך בירור הסכסוך ימנע משקעים מיותרים
 • העלויות הכספיות על הצדדים ניכרות

תהליך ניהול הקונפליקט בסיוע גורמים מחוץ לאגודה


 • פנייה בכתב לרשם האגודות השיתופיות
 • רשם האגודות השיתופיות יבקש את תגובת הצד השני
 • מנכ"ל המועצה יציע מגשר מבין רשימת מגשרים, או שיבקש מהצדדים למנות מגשר מוסכם,
  ויפנה את הצדדים להליך של גישור
 • במידה והגישור לא צלח, יפנה המגשר את הצדדים לבורר מבין רשימת הבוררים הנמצאים אצלו,
  או שיבקש מהצדדים למנות בורר המוסכם על שני הצדדים

ניהול הקונפליקט בסיוע גורמים מחוץ לאגודה:

 

 ניהול קונפליקט

בתפיסת העולם של "יישוב לדורות" נשאף שכל יישוב ינהל את הקונפליקטים המגיעים לפתחו

 באופן מכבד ככל הניתן, המאפשר לשני הצדדים לממש את ייעודם ביישוב, תוך שמירה על טובת הציבור וטובת הכלל.

 ב"יישוב לדורות" נשאף לפתור את מרבית הקונפליקטים בתוך האגודה השיתופית או ביישוב ונשתדל להימנע מניהול הקונפליקט בסיוע גורמים מחוץ לאגודה

 

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית