משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים ניהול הקונפליקט מחוץ ליישוב ניהול הקונפליקט באסיפה הכללית – בעד ונגד הסיבות לקונפליקטים וסוגי קונפליקט בדקו את עצמכם יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ניהול קונפליקטים

הסיבות לקונפליקטים וסוגי קונפליקט
11/11/2012
רוב היישובים במועצה מאוגדים כאגודות שיתופיות קהילתיות, המאגדות מספר חברים המעוניינים לגור בתוך קהילה בעלת צביון מסוים. הקונפליקטים באגודות הקהילתיות נובעים ממערכות היחסים באגודה, ובעיקרן: אגודה-חבר, חבר-חבר, חבר-ועד הנהלה, ועד הנהלה-ועדת ביקורת.

התקנון מגדיר את היחסים בין חברי האגודה בינם לבין עצמם וכן בין החברים לבין האגודה. התקנון מהווה חוזה בין כל הצדדים. התקנון מסדיר גם את אופן פתרון הקונפליקטים והסכסוכים באגודה וחלה חובה על כך שסדרי פתרון הקונפליקט יפורטו בו כחלק מההסכמות בין האגודה לחבריה, ובין חבריה לבין עצמם.

 

הסיבות לקונפליקטים

הקונפליקטים בין האגודה לבין חבריה נובעים מהיותה של האגודה ישות משפטית, אשר סמכויותיה נקבעו בתקנון. ללא סמכויות אין קונפליקט. בין סמכויות האגודה אשר עלולות ליצור סכסוך נמנית היכולת לקבל החלטות המשפיעות על הפרט מתוך ראיית האינטרס של האגודה, ולאו דווקא מתוך ראיית האינטרס של הפרט.

סמכויות האגודה יכולות להצמיח קונפליקטים לא מעטים, בעיקר בין חברי האגודה לאגודה ובין ועד ההנהלה (המוציא לפועל של האגודה) לבין חברים או לבין ועדת ביקורת. הקונפליקטים נוצרים בעיקר במקרים שבהם הייצוג של האגודה אינו תואם את דעתו של  יחיד או את האינטרסים והזכויות של קבוצה.

מדובר גם במתח הטבעי הקיים בכל קבוצה בין המטרות והאינטרסים של הקבוצה לבין האינטרסים והמטרות של היחיד. אל מול ההיחלשות של הקולקטיב שהוא וולונטרי באופיו, מתחזק היחיד בשל מגמת "חופש האדם וחירותו", כך שבבסיסה האגודה כמעט ואינה יכולה לכפות את רצונה על היחיד. האגודה נסמכת על הרצון הטוב של חבריה ועל העובדה שכולם יודעים שאם כל אחד מחבריה יעדיף את האינטרס האישי שלו, תישמט הקרקע מתחת לרגלי האגודה. על מנת למנוע "שבירה של חוקי המשחק", שהם פנימיים ואין להם תקפות משפטית משמעותית, האגודה חייבת להתנהל בשקיפות ובהוגנות מרבית ולהכיל את דעות המיעוט על ידי הקשבה והתחשבות.

הקונפליקטים בין החברים לבין עצמם נובעים בעיקר מאופי החיים המאוגד ומעצם חיי הפרט זה לצד זה, שעלולים ליצור ניגודי אינטרסים בעניינים שונים.


סוגי קונפליקטים

מספר סוגי הקונפליקטים באגודה רחב. להלן מספר דוגמאות המהוות רק חלק מן המכלול הקיים:

  • קבלת החלטות אסיפה המשפיעות על הפרט - פרשנות תקנון
  • גביית מיסים - אגודה ומוניציפאליים
  • חלוקת קרקעות ונכסי האגודה ושימוש בהם
  • סכסוכי גבולות: פרטי-ציבורי, פרטי בין שכנים
  • תהליך ההחלטות והיישום של הרחבות היישוב מול הנקלטים והחברים
  • זלזול התושב ב"נחלת הכלל"
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית