משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב חלוקת המשאבים והאחריות בין היישוב למועצה גיוס משאבים ליישוב הכנת תקציב פיתוח – תהליכי אישור והפרדה בין סוגי השקעות הכנת תקציב פיתוח – מטרת התקציב ומקורות מימון הכנת התקציב השנתי - תהליכי הכנות התקציב ואישורו הכנת התקציב השנתי – מטרת התקציב ומקורות מימון בדקו את עצמכם ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ניהול תקציב היישוב

חלוקת המשאבים והאחריות בין היישוב למועצה
11/11/2012
 


המערכת השלטונית במועצה האזורית היא דו-רובדית ומתקיימת בה חלוקת עבודה בין המועצה לבין היישובים. ההחלטות על תחומים באחריות המועצה ובמימונה לעומת תחומים באחריות היישוב ובמימונו, מתקבלות במליאת המועצה, על פי הנחיות משרד הפנים.

לפניכם טבלה המציגה את יחסי הגומלין ואת חלוקת האחריות בין המועצה לבין היישובים:

 

חינוך:

  

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

בתי ספר

מימון והפעלה מלאים

---

גנים מגיל 3

מימון והפעלה מלאים

סיוע הורים במימון עודף, אחריות של ועדת חינוך + מנהלת גנים (אם יש)

פעוטונים

השתתפות כספית ופיקוח

הפעלת הפעוטון וניהולו

צהרונים/קייטנות

 ---

מימון והפעלה מלאים

הסעות לבי"ס

הפעלה ומימון מלאים

---

 

סביבה וקיימות:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

פינוי אשפה

מימון והפעלה מלאים

אחזקת סביבת כלי האיסוף

פינוי ומחזור גזם

מימון והפעלה מלאים

ריכוז לנקודות איסוף

מרכזי מחזור והפרדה

השתתפות במימון

מימון הקמה ותחזוקה

הדברה בשטחים ציבוריים ביישוב

מימון וביצוע על ידי המועצה

תוספות מעבר למימון המועצה

רישוי עסקים

מימון והפעלה מלאים

---

שירותים וטרינריים

מימון והפעלה מלאים

---

  

מיסים:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

גביית ארנונה

  • הפעלת צו ארנונה
  • מימון וביצוע גבייה פרטנית מול התושבים במספר יישובים
  • מימון וביצוע טיפול בסרבני תשלום

מימון וביצוע  גבייה מרוכזת ביישוב בחלק מהיישובים

הנחות בארנונה

הפעלת ועדת הנחות אזורית

 מומלץ לשקול הנחות לפי מצב כלכלי

תקציב הוועד המקומי

השתתפות במימון שירותים המסופקים על ידי היישוב (השתתפות בוועד המקומי)

מספק שירותים קהילתיים ומממן מעבר להשתתפות ועד מקומי, על ידי מיסי ועד

 

תשתיות ביישוב:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

גינון

 ---

הפעלה וביצוע  על ידי היישוב

תאורת רחוב

מימון תאורה לפי מפתח. אחזקת פנסים

הקמה, הפעלה והשלמת מימון על ידי היישוב

ביוב

הפעלת חוק עזר על ידי תאגיד עירוני

מים

הפעלת חוק עזר על ידי תאגיד עירוני

הפעלה עצמית בחלק מהיישובים

סלילת כבישים ומדרכות ביישוב ואחזקתם

 ---

מימון, ביצוע ואחזקה

סלילת כבישי גישה ליישוב

מועצה בהשתתפות גורמים ממשלתיים

תוספות על פי יכולות היישוב

ניקוז

 ---

מימון הקמה ותחזוקה

בניית השכונה - תשתיות

אפשרות לביצוע על ידי חכ"ל

אפשרות לביצוע על ידי היישוב

תחנות הסעה

פיקוח

מימון, ביצוע ואחזקה

תמרור

פיקוח

מימון וביצוע

הרחבת היישוב

פיקוח ורישוי בנייה ביישובים

מימון והפעלת מערך פיקוח ורישוי ביישובים

 ייזום פרויקט הרחבה, קליטת משפחות

תחזוקת מבנים

תחזוקת גני מועצה

מימון וביצוע

 ---

תחזוקת מבני חינוך אחרים ומבני ציבור

 ---

מימון וביצוע

מומלץ להיעזר במדריך אחזקה המפורסם על ידי המועצה

ביטחון

גדר

הקמת גדר ראשונית ותחזוקה

הרחבת הגדר וביצוע שינויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרבות ביישוב:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

פעילות תרבות ביישוב

 ---

ממומנת ומופעלת על ידי היישוב

פעילות נוער ביישוב

השתתפות חלקית של רכז הנוער

הפעלה ומימון חלקי של הרכזים

חוגים ופעילות העשרה

הפעלת הסעות לחוגים במרכז האזורי

מימון והפעלת הפעילות ביישוב

פעילות לגיל השלישי

מימון והפעלת "מרחבים"

מימון והפעלת פעילויות בתוך היישוב

ספרייה

מימון והפעלת ספרייה אזורית

מימון והפעלת ספרייה ביישוב

מגרשי משחקים

פיקוח

מימון, הקמה ותחזוקה

מגרש ספורט

פיקוח

הקמה וביצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רווחה:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

טיפול, ליווי של עובד סוציאלי, הפנייה

מימון והפעלה מלאים

שירות פרטני בתשלום

ליווי קהילתי

תמיכה וליווי תהליכים עפ"י הצורך

השתתפות במימון

קרן סיוע

באמצעות עמותה

מימון והפעלת קרן יישובית לפי החלטה

 

 

 

 

 

 

 

שירותי דת:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

רב אזורי

הפעלת תקן

 ---

שירותי דת (נישואין לוויות, כשרות)

באמצעות הרב האזורי

 ---

בתי כנסת ומקוואות

הפעלת תקציבי משרד הדתות

השלמת מימון וביצוע הקמה ותחזוקה מלאים

בית עלמין

 

מימון, הקמה ותחזוקה של בית עלמין אזורי

מימון, הקמה ותחזוקה של בית עלמין יישובי

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחרים:

 

פעילות

אחריות ומימון המועצה ו/ או תאגידיה

אחריות ומימון היישוב

אזור תעשייה ביישוב

 ---

מימון וביצוע

תיירות ביישוב

הפעלת רכז לקידום התחום

מימון וביצוע

קליטה

קידום שיווק וסיוע לקליטה בדגש לבני המקום

קליטה חברתית של המשתכנים

ביקורת

הפעלת תקן מבקר מועצה

הפעלת מבקר חיצוני (רו"ח) וועדת ביקורת יישובית

קידום פרויקטים ביישובים

מימון לפי תקציב פיתוח של המועצה

מימון וביצוע יתרת הפרויקטים

ייצוג היישובים בפני גורמי ממשל ואחרים

חלקית

חלקית

   
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית