משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב חלוקת המשאבים והאחריות בין היישוב למועצה גיוס משאבים ליישוב הכנת תקציב פיתוח – תהליכי אישור והפרדה בין סוגי השקעות הכנת תקציב פיתוח – מטרת התקציב ומקורות מימון הכנת התקציב השנתי - תהליכי הכנות התקציב ואישורו הכנת התקציב השנתי – מטרת התקציב ומקורות מימון בדקו את עצמכם ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ניהול תקציב היישוב

הכנת תקציב פיתוח – תהליכי אישור והפרדה בין סוגי השקעות
11/11/2012
 תהליך אישור
  • עבודת הכנה מול המועצה לפני אישור תקציב פיתוח של המועצה. כולל עבודת הכנה מול גזבר המועצה, מהנדס המועצה ורכז היישובים באגף הנדסה, תוך איתור תקציבי פיתוח של המועצה שניתן לקבלם, כגון תקציב המיליון.
  • הפעלת נציג היישוב במליאה מול מקבלי ההחלטות במועצה
  • אישור תקציב הפיתוח על ידי ועדת הפיתוח ושאר הוועדות
  • אישור תקציב הפיתוח על ידי ועד האגודה בישיבה עם ועדת הפיתוח
  • פרסום התקציב לכלל החברים באמצעים שונים: תאי דואר, אינטרנט, לוחות מודעות
  • כינוס אסיפה כללית לאישור התקציב ופרסום התקציב המאושר לוועדות ולכלל חברי האגודה

 

הפרדה בין "השקעות גדולות" ל"השקעות קטנות"

 

יש יישובים המפרידים בין "השקעות גדולות" ל"השקעות קטנות". להכנת הצעה להשקעות קטנות מוקמת לרוב ועדה שאין לה תקציב ידוע והיא מוסמכת להמליץ לוועד ההנהלה על ביצוע השקעות, ללא צורך לקבל אישור באסיפה על כל השקעה או שינוי.
לעומתה, "קרן השקעות גדולות" נותנת מענה לתוכניות פיתוח רב שנתיות, שאושרו באסיפה, בהתאם ליכולות ולצרכים. כל פרויקט גדול שנכלל בתוכנית הרב שנתית יובא בדרך כלל לאישור פרטני לפני ביצוע .

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית