משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב חלוקת המשאבים והאחריות בין היישוב למועצה גיוס משאבים ליישוב הכנת תקציב פיתוח – תהליכי אישור והפרדה בין סוגי השקעות הכנת תקציב פיתוח – מטרת התקציב ומקורות מימון הכנת התקציב השנתי - תהליכי הכנות התקציב ואישורו הכנת התקציב השנתי – מטרת התקציב ומקורות מימון בדקו את עצמכם ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ניהול תקציב היישוב

בדקו את עצמכם
11/11/2012

אנא הקדישו מס' דקות כדי לבדוק האם היישוב מכין את התקציב השוטף ואת תקציב הפיתוח שלו ומנהל אותו בצורה מיטבית:

  1. האם תהליך ההכנה  של התקציב השוטף מתבצע בהתאם למתווה המפורט בהמשך?
  2. האם תהליך אישור התקציב השוטף מתבצע בהתאם למתווה המפורט בהמשך?
  3. האם תקציב הפיתוח הנו תוצר של תכנון ארוך טווח והאם קיימת תוכנית השקעות רב-שנתית הנגזרת מאותו תכנון?
  4. האם מתקיימת הפרדה בין השקעות גדולות ובין השקעות קטנות בתקציב הפיתוח? ואם לא, האם יש צורך בכך?


אנא הקדישו מס' דקות כדי לבדוק האם היישוב מתמודד עם גיוס משאבים נוספים, וכיצד:

  1. האם ליישוב יש אסטרטגיה לגיוס משאבים נוספים (הכנתה אפשרית במסגרת תכנון לטווח ארוך ביישוב)?
  2. האם היישוב פועל היום לגיוס משאבים באמצעות פנייה לעמותות ולקרנות?
  3. האם היישוב פועל היום לגיוס משאבים באמצעות יזמות כלכלית (הצבת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור ומבני תעסוקה ביישוב, השכרת מבנים, שיתופי פעולה עם יישובים אחרים להקטנת עלויות וכיו"ב).
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית