משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית בין ועד מקומי לאגודה שיתופית טבלת השוואה תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד מקומי או אגודה שיתופית

טבלת השוואה
7/11/2012
  

פרמטר להשוואה

ועד מקומי

אגודה שיתופית

מעמד

סטטוטורי

תאגיד פרטי וולונטרי

סמכות

לפי צו המועצות, הסמכות שהואצלה על ידי המועצה

פקודת האגודות השיתופיות ותקנון האגודה

משרדי ממשלה

מושפע ממשרד הפנים, שאחראי על הרשויות המקומיות

מושפע ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שאחראי על רשם האגודות השיתופיות

דמוקרטיה

ייצוגית (השפעה פעם ב-5 שנים)

דמוקרטית - השפעה מתמשכת על קבלת החלטות.ניתן לבקש כינון אסיפה או לכפות כינון אסיפה על ידי גיוס מס' מינימלי של תושבים כפי שמוגדר בתקנון

בחירות

בכל חמש שנים

בכל שנתיים

זכאות לבחור

כל תושבי היישוב

רק חברי אגודה

קשר בין התושבים

אין קשר בין תושבי היישוב

קשר חוזי בין חברי האגודה

דרך פעולה

הארגון המנהל הנו הוועד המקומי ויו"ר הוועד. ועדת ביקורת הִנה ועדת חובה של הוועד המקומי וסמכותה נובעת מכוח סעיף 130א' לצו המועצות האזוריות (1958)

היישוב מנוהל על ידי האסיפה הכללית של כל חברי האגודה ובאמצעות ועד הנהלה שנבחר על ידי האסיפה ובעיקר באמצעות מתנדבים (ועדות) המקבלים את סמכותם מהתקנון ומאסיפת היישוב.
האגודה מעודדת התנדבות ומעורבות

תקנון

כפיפות לחוק ולתקנות

קיום תקנון פנימי מאפשר גמישות רבה יותר

גופי בקרה

משרד הפנים, מועצה אזורית וועדת ביקורת

רשם האגודות (משרד התמ"ת)

מקורות מימון וסמכות להטלת מיסים

מס ארנונה שעליו הוחלט במועצה האזורית, והשתתפות בוועד מקומי ובפעילויות אחרות ביישוב לפי החלטת המועצה

מיסי יישוב שעליהם הוחלט באסיפה

פעילות כלכלית אחרת

רכוש משותף

שייך למועצה

שייך לאגודה

רכוש ציבורי

שייך לציבור (ועד מקומי, מועצה, מדינה)

שייך לציבור (ועד מקומי, מועצה, מדינה)

העסקת עובדים

על פי הכללים של המִנהל הציבורי ובאישור המועצה

כנהוג במשק

חובת דיווח

למועצה

לחברי האגודה

תשלום

 

התשלום שאותו משלמת כל משפחה המתקבלת לאגודה השיתופית מיועד להשתתפות בהון האגודה, שנצבר במהלך השנים. אקט זה הופך את המשפחה הנקלטת לשווה ולחברה כמו שאר המשפחות ביישוב. מומלץ כי משפחה העוזבת את האגודה תקבל חזרה את חלקה בהון האגודה

 
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית