משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית בין ועד מקומי לאגודה שיתופית טבלת השוואה תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד מקומי או אגודה שיתופית

בין ועד מקומי לאגודה שיתופית
7/11/2012

 

הוועד המקומי הנו ישות משפטית סטטוטורית, המוסמכת לנהל את ענייניו המוניציפאליים של היישוב הכפרי. סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)  קובע כי "כל יישוב יתנהל על-ידי ועד מקומי". הוועד המקומי נבחר למשך 5 שנים והוא שואב את סמכויותיו מהמועצה האזורית באמצעות האצלת סמכויות על ידי המועצה. הועד המקומי אינו כפוף לרצון התושבים ולהחלטותיהם במהלך כהונתו. השפעת התושבים על הוועד המקומי מתבטאת רק פעם אחת ב-5 שנים, בעת קיום הבחירות.
ביישובים הקהילתיים יש לתושבים עניין רב ביכולת להשפיע על ההחלטות המתקבלות ביישוב ולא להסתפק בהשפעה פעם בחמש שנים. האגודה השיתופית היא גוף וולונטארי שעיקר פעילותה הוא בניהול חיי הקהילה ובמתן שירותים משותפים לתושביה. האגודה השיתופית מאפשרת דמוקרטיה ישירה והשפעה ישירה של התושבים על תהליך קבלת ההחלטות ביישוב באמצעות האסיפה הכללית. בשל האופי הקהילתי של יישובי המועצה ובשל מיעוטם של הנכסים הכלכליים המשותפים וקיומה של מדיניות אי לקיחת סיכונים כלכליים מיותרים, האגודה השיתופית היא הכרח בניהול היישוב הקהילתי.
מומלץ כי האגודה השיתופית תקבל כחברים את כל מי שגר ביישוב שהוא בן 18 ומעלה.

הוועד המקומי מאפשר ליישוב לעבוד עם המִנהל הציבורי. המועצה האזורית מעבירה כספים לוועד המקומי, מכיוון שהיא מנועה להעביר כספים לגוף פרטי כמו האגודה השיתופית. האגודה השיתופית יכולה לתת שירותים, כגון שירותי ניהול, לוועד המקומי. הוועד המקומי יכול להפעיל עבור האגודה השיתופית פעילות מוניציפאלית כגון גינון.

בסעיף 91 לצו המועצות המקומיות, נקבע הכלל של "זהות הוועדים", שלפיו, חברי הוועד המקומי ביישוב שיתופי יהיו האנשים המכהנים באותה העת גם כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית באותו היישוב.
יצירת זהות הוועדים ביישוב שבו קיימת אגודה שיתופית הינה הכרחית, כדי שגוף אחד בלבד ינהל את ענייניו המוניציפאליים של היישוב. למחצית מן היישובים במשגב יש זהות ועדים. ביישובים שאין בהם זהות ועדים מוצע להעמיד רשימה אחת מוסכמת של 5 שמות לבחירות, שיכהנו הן כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית והן כחברי הוועד המקומי. במהלך 5 שנות הכהונה של הועד המקומי, מתקיימת תחלופה בוועד ההנהלה של האגודה (בחירות מתקיימות מדי שנתיים). יש לבצע תהליך מובנה עם המועצה של קבלת החברים החדשים לוועד המקומי במקומם. 

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית