משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים בדקו את עצמכם קווים מנחים לביצוע ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

אסיפות תושבים

קווים מנחים לביצוע
11/11/2012

ביישובים קהילתיים המנוהלים על ידי אגודה שיתופית מתאפשרת דמוקרטיה ישירה והשפעה ישירה של התושבים על תהליך קבלת ההחלטות ביישוב. השפעת התושבים על תהליכי קבלת ההחלטות נעשית בעיקר באמצעות האסיפה הכללית.

 

מומלץ שגם החלטות הוועד המקומי יוצגו לאסיפה.

 

קווים מנחים לביצוע אסיפות ביישוב:

 • ועד ההנהלה יקיים מס' אסיפות במהלך השנה
 • האסיפות יכללו מצגת ובה תיאור הנושא והצעת הוועד
 • לקראת האסיפה יפרסם הוועד חומר רקע לגבי הנושאים העולים להצבעה
 • יש לאשר את סדר היום בתחילת האסיפה
 • ניתן להוריד סעיפים אך לא להוסיף סעיפים שלא פרסמו מראש (לפי תקנות האגודות השיתופיות)
 • בתחילת האסיפה תאשר האסיפה יו"ר ומזכיר לאסיפה
 • בנושאים משמעותיים מומלץ להפריד בין אסיפה שבה יוצג הנושא ויתקיים דיון ראשוני לבין אסיפה נוספת שבה יתקבלו ההחלטות
 • היו"ר מנחה את הדיון והמזכיר מתעד, רושם את הפרוטוקול ומרכז את ספירת ההצבעה
 • במקרה של חילוקי דעות בוועד יכין הוועד מבעוד מועד את חילוקי הדעות ויציג אותם באסיפה בצורה מסודרת
 • יש להימנע מוויכוחים בין חברי הוועד בעת האסיפה
 • לקראת ההצבעה יכין הוועד עץ החלטות חד משמעי, ברור ומובן למצביעים על פי סדר היום שנקבע מראש
 • במידה ועולה הסתייגות מומלץ לא להחליט עליה במקום, כי לא התבצעה עליה חשיבה מוקדמת, והציבור שלא הגיע לאסיפה לא היה מודע לכך שהיא תובא להחלטה. לכן מומלץ לדחות את קבלת ההחלטה. הדבר מגובה בכך שלא ניתן לשנות סדר יום של אסיפה בדיעבד

מבנה מומלץ לקיום אסיפת תושבים:

 

  

 

אופן ביצוע ההצבעה בזמן אסיפת הוועד:

 • באסיפה - על ידי הנוכחים.
 • בקלפי - על ידי כלל היישוב בפיקוח ועדת קלפי על פי הנוהל שמוגדר בתקנון לעניין זה
 • מותר להצביע באמצעות ייפוי כוח בין בני זוג או בשם חבר שאינו בארץ (גם באסיפה וגם בקלפי)

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" יתקיימו  אסיפות תושבים, בתדירות של מס' פעמים בשנה, אשר יאורגנו ויבוצעו

על פי הקווים המנחים הנ"ל, יביאו לשמירה על עקרונות שיתופיים ודמוקרטיים ויבטיחו את קיומו של "יישוב לדורות".

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית