משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב "פורום פעילים" ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות" ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות" הגבלת הכהונה בוועדות מינוי ותפעול שוטף של הוועדות ועד ההנהלה והועדות ביישוב בדקו את עצמכם ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדות ביישוב

"פורום פעילים"
9/11/2012

"פורום פעילים" כולל נציגים מכל הפעילים בוועדות השונות ביישוב. מטרת הישיבה המשותפת בפורום היא בעיקר יצירת שיתופי פעולה בין הוועדות בפעילויות
שונות והעלאת רעיונות ליישום. 

מטרות מרכזיות ביצירת מפגשי הפורום: 

 • יצירת דו-שיח פעיל בין ועד ההנהלה לבין הוועדות השונות, המייצגות את הציבור הרחב, את דעותיו ואת
  צרכיו. בכך אנו מונעים ניתוק בין ועד ההנהלה לבין הציבור הרחב
 • תיאום בין הוועדות השונות ויצירת שיתופי פעולה ביניהן במסגרת תוכנית עבודה שנתית
 • תיאום, עדכון וסנכרון בין הפעילויות השונות
 • מפגש הוקרה ואמירת תודה למתנדבים בוועדות
 • ההזדמנות שבה ועד ההנהלה יכול לקבל משוב מהשטח וללבן בעיות ודילמות באופן כללי

פעילות מומלצת:

 • כינוס הפעילים בין 2 ל-3 פעמים בשנה לישיבה לא פורמאלית עם ועד ההנהלה
 • הצגת פעילות ודילמות על ידי הוועדות השונות ב"פורום הפעילים"
 • ועד ההנהלה יעדכן את הפורום בכוונות ובתוכניותיו וישתף אותם בדילמות מרכזיות מחיי היישוב
 • תיאום תוכנית פעילות שנתית, שמתאמת ומסנכרנת בין הפעילויות השונות


להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית