משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב "פורום פעילים" ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות" ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות" הגבלת הכהונה בוועדות מינוי ותפעול שוטף של הוועדות ועד ההנהלה והועדות ביישוב בדקו את עצמכם ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדות ביישוב

ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות"
9/11/2012

הועדות החיוניות (ועדות רשות) לקיום יישוב לדורות יהיו בהתאם לאופי היישוב ולסדרי עדיפויות מקומיים. מוצעות כאן דוגמאות לוועדות חיוניות שונות
שניתן לקיים: 

  • ועדת ספרייה - אחראית לקיום ספרייה ביישוב ולתפעולה
  • ועדת 50+ - אחראית לפעילות פנאי ייעודית לחברים מתבגרים ביישוב (יכולה לפעול גם במסגרת ועדת תרבות)
  • ועדת ספורט - אחראית על כל פעילות הספורט ביישוב - עממי וייצוגי (יכולה לפעול במסגרת ועדת נוער)
  • ועדת בית כנסת - אחראית על פיתוח בית הכנסת ושימורו ועל פעילויות הדת ביישוב
  • ועדת אינטרנט/עיתון - אחראית על הקמת מקורות המידע, על התקשורת הפנימית של החברים ועל אחזקתם
  • ועדת חיילים - אחראית לקשר עם הבנים-החיילים ומסייעת בפתרון בעיות
  • ועדת פינת חי - אחראית לפיתוח פינת החי (אם קיימת) ולאחזקתה

ועדות "אד-הוק"

בהתאם לצורך שעולה, ועד ההנהלה יכול להקים ועדות "אד-הוק" שאמורות לתת מענה ממוקד לנושא מסוים, להעמיק בפרטים, להיעזר לעיתים באנשי מקצוע ולהביא את ממצאיהן ואת המלצותיהן לוועד, ובהמשך אף להחלטת האסיפה.

מספר דוגמאות לועדות "אד הוק":

  • ועדת בנייה - ועדה שתלווה פרויקט בנייה ביישוב בשותפות הנקלטים
  • ועדת תקנון - לבחינת התקנון ולביצוע עדכונים על פי הצורך
  • ועדות לנושאים מיוחדים - בהתאם לצורך שנוצר
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית