משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב "פורום פעילים" ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות" ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות" הגבלת הכהונה בוועדות מינוי ותפעול שוטף של הוועדות ועד ההנהלה והועדות ביישוב בדקו את עצמכם ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדות ביישוב

ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות"
9/11/2012

כדי  לקיים חיי קהילה ולתת לתושבים שירותים מינימליים נדרשים, יש מספר ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות", שיש להקים, גם אם אין מספיק מתנדבים לעניין, ובוודאי שיש לתת קדימות באיוש ועדות אלו לפני איוש ועדות אחרות. הוועדות שמומלץ לקיים בכל מקרה: 

 • ועדת ביקורת (בהתאם לתקנות רשם האגודות, וכן בהתאם לחוק) - ועדה נבחרת כפופה לאסיפה. קובעת לה תוכנית שנתית לביקורת של מוסדות האגודה. בסמכותה לבקר את תהליכי קבלת ההחלטות ולא את ההחלטות עצמן. לפני פרסום ממצאיה היא תביא אותן לידיעת המבוקרים ולתגובתם. בכל שנה היא תדווח לחברים את ממצאיה באסיפה.
  מומלץ כי חברי ועדת הביקורת של האגודה יהיו גם חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי
 • ועדת חינוך - אחראית על קיום פעילות החינוך הפורמאלי ביישוב עבור הילדים בגיל הרך (תינוקייה, פעוטון - עד גיל 3). בדרך כלל היא מנהלת את תקציב החינוך שמקורו בתשלומי הורים
 • ועדת נוער (לפעמים חלק מוועדת חינוך) - אחראית על פעילות החינוך הלא פורמאלי ביישוב, כולל הפעלת רכז נוער וקשר עם תנועת נוער
 • ועדת קהילה - נועדה לטפל במצבי משבר וחירום ברמת הפרט, המשפחה והקהילה ביישוב. הוועדה מטפלת במגוון רחב של נושאים - מהשלכות חברתיות וקהילתיות של מצב מלחמה או  מצב חירום אחר, ועד למשברים ולאובדנים ברמת הפרט והמשפחה
 • ועדת תרבות - אחראית על פעילות התרבות ביישוב בימים רגילים, בחגים ובמועדים, על תפעול מועדון החברים ועל מחסן ציוד הקשור לתרבות
 • ועדת פיתוח (השקעות) - אחראית על תוכניות השקעות רב שנתיות לרבות תכנון היישוב, התאמת המבנים הציבוריים לצרכים וקרן פיתוח הניזונה מקרנות בלתי חוזרות המגיעות מתושבים חדשים הנקלטים ביישוב
 • ועדת קיימות וסביבה - אחראית על הפיתוח ועל השימור הסביבתי ביישוב ולעיתים גם על הפעלת הגנן ועל השקעות בגינון ובפיתוח סביבתי בכלל (ניתן גם להקים ועדת גינון בנפרד). הוועדה שמה לה כמטרה לקדם איכות חיים וסביבה מתוך התייחסות לערך הקיימות מבלי לדלדל את ההון הטבעי והחברתי ומבלי לפגוע בזכויות הדורות הבאים
 • ועדת קליטה - אחראית על הקשר עם הנקלטים ביישוב, לרבות פגישה איתם, היכרות של הנקלטים עם היישוב, יצירת קשר בין נקלטים למשפחות מאמצות ואחזקת הקשר איתם. הוועדה אחראית גם על העברת המלצות לוועדת הקבלה האזורית בנוגע לקליטת חברים חדשים
 • ועדת ביטחון - אחראית על השמירה, על צוות כוננות במקרי חירום כולל פח"ע, אש וכיו"ב

 להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית