משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב "פורום פעילים" ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות" ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות" הגבלת הכהונה בוועדות מינוי ותפעול שוטף של הוועדות ועד ההנהלה והועדות ביישוב בדקו את עצמכם ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדות ביישוב

ועד ההנהלה והועדות ביישוב
9/11/2012

ועד ההנהלה של היישוב נבחר כדי לתכנן, להקים, לקיים ולנהל את היישוב ולהבטיח בכל דרך יעילה את השמירה על אופי היישוב ואת אורח החיים בו. על מנת לתת לכך מענה יש לטפל ביישוב במגוון נושאים כמו: חינוך, תרבות, חברה, אחזקה, בנייה, פיתוח וכיו"ב.
מכיוון שחברי ועד ההנהלה עובדים בהתנדבות ואין להם יכולת לעמוד בכל המטלות לבדם, עליהם להאציל סמכויות לוועדות משנה, שיעבדו תחתם. כל אחת מוועדות המשנה תתמקד בנושא שבו תגיע להתמקצעות מרבית. 

בהמשך נפרט מהם התהליכים המומלצים בתפיסת "יישוב לדורות" להקמה, למינוי ולתפעול שוטף של הוועדות. נלמד מהן שיטות הגבלות
הכהונה בוועדות, אלו ועדות הכרחיות על פי תפיסת "יישוב לדורות" (ועדות חובה)  ואלו ועדות חיוניות מומלצות כדי להבטיח את המשך קיומו של "יישוב לדורות" (ועדות רשות). 

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" נשאף שהוועדות
השונות ביישוב יהיו גורם משמעותי בניהול היישוב והן יתמקדו ויתמקצעו בתחום האחריות
שלהן. "פורום פעילים", שיכלול את כל הפעילים בוועדות, ייפגש עם ועד
ההנהלה לעדכון, לשיתוף ולתיאום תוכנית פעילות שנתית.להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית