משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב "פורום פעילים" ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות" ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות" הגבלת הכהונה בוועדות מינוי ותפעול שוטף של הוועדות ועד ההנהלה והועדות ביישוב בדקו את עצמכם ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדות ביישוב

בדקו את עצמכם
9/11/2012

אנא הקדישו מס' דקות כדי לקיים דיון ולבדוק האם היישוב מקים ומנהל את הועדות שלו על פי קווי המתאר של המדריך:  

  1. האם מתקיים ביישוב תהליך מובנה למינוי חברי ועדות?
  2. האם ידוע ומתקיים תהליך הפעלת ועדה, הכולל בין היתר הכנת תוכנית עבודה שנתית, ניהול ספר פרוטוקולים מסודר והעברת דוח מסודר לציבור?
  3. האם הועדות פעילות בהתאם למטרות ולתוכניות עבודה?
  4. האם פועלות ביישוב מרבית הועדות ההכרחיות והחיוניות לקיומו של "יישוב לדורות", המתוארות במדריך?
  5. האם פועל ביישוב "פורום הנהגת יישוב", המתכנס 4-3 פעמים בשנה, ליצירת דיאלוג פורה עם הועד ולצורך הכנת תוכנית עבודה מסונכרנת לשיתוף פעולה בין הועדות?
  6. האם קבע היישוב מדיניות לגבי קיום קדנציה מוגבלת לחברי ועדה מסוימת או שהוא נוקט בשיטת האיוש החופשי?
  7. האם 60%-40% מהתושבים מעורבים ופעילים בועדות, בהתארגנויות הספונטניות וביוזמות הקהילתיות?
  8. האם מתקיימים קשרים משמעותיים בין הפעילים? האם יש שיתופי פעולה וממשקים בין הפעילים, הצוותים והועדות?
        להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית