משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב בדקו את עצמכם הגדרות והרכב מומלץ אחריות ותפקידים ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

פורום הנהלת היישוב

אחריות ותפקידים
9/11/2012
לקבוצת פורום "הנהגת היישוב " תפקידים רבים ומשמעותיים המתפרסים על פני תחומים רבים ומגוונים:

תכנון מערך הפעילות ביישוב
 • מפו את המצב הקהילתי ואת צורכי הקהילה - נתחו אותם וערכו תִעדוף
 • הגדירו את המצב הקהילתי הרצוי
 • כתבו תוכנית עבודה חברתית תלת-שנתית
 • בחנו בעזרת מדדים מהם הלכי הרוח ביישוב, מהן הבעיות הקהילתיות והפיזיות, מהם הגורמים לחוסר שביעות רצון ביישוב, מהם הקונפליקטים, ועוד. בצעו את הנ"ל באמצעות שאלונים, ראיונות וכיו"ב
 • הפגינו מעורבות בתהליכי גיבוש ועדכון החזון והזהות הקהילתית
 • תקפו את התקציב השנתי בהתאם לצרכים הקהילתיים, טרם העברתו לאישור אסיפה
 • בצעו הערכה ואומדן של התוכנית התלת-שנתית ויַשמו מסקנות בהתאם

קידום יחסי גומלין ופעולות ביישוב

 • קדמו נושאים חברתיים הדורשים טיפול, בשיתוף עם ועד ההנהלה
 • הפעילו אמצעים פנימיים וחיצוניים לפתרון קונפליקטים בין חברים לועד, בין חברים לבין עצמם, בין קבוצות לועד, או בין קבוצות שונות ביישוב
 • ייזמו מעגלי שיחה ודיאלוג בין חברים על נושאים שעל הפרק במסגרות לא פורמאליות
 • הוציאו לפועל פעילויות מהתוכנית התלת-שנתית של הועדות השונות ביישוב
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית