משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב בדקו את עצמכם אחריות וסמכות המזכיר ניהול הקשר עם גורמי חוץ פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

מזכיר היישוב

אנא הקדישו מס' דקות כדי לקיים דיון ולבדוק את עבודת המזכיר ביישובכם. שאלו את עצמכם מס' שאלות, כאשר חלק מהן מתייחסות לקריטריונים מדידים
אפשריים (ניתנים לכימות מספרי) וחלקן מתייחסות לקריטריונים איכותיים אפשריים (כמעט ואינם ניתנים לכימות מספרי):

שאלות המתייחסות לקריטריונים כמותיים: 

  1. האם המזכיר מוביל ומקדם פרויקטים תוך דיווח לועד על התקדמות באבני דרך?
  2. האם מתקיים ניהול שוטף של היישוב לשביעות רצונכם בתחומים של : תחזוקה, גינון, מזכירות, חינוך?
  3. האם אתם מבצעים משוב תושבים בסוף כל שנה על רמת התפקוד של המזכיר?
  4. האם אתם מקבלים דוח התקדמות הבנייה והקליטה בהתייחס לגורמים הרלוונטיים השונים?
  5. האם אתם מקבלים דיווח שוטף על פעולות וביצוען?
  6. האם המזכיר מביא למציאת מקורות מימון חיצוניים לפרויקטים?
  7. האם היישוב עומד בתקציב השנתי שלו ללא חריגות, תוך דיווח על ניצול תקציב רבעוני?

שאלות המתייחסות לקריטריונים איכותיים:

  1. האם מתקיימת ביישוב התנהלות הרמונית בין נושאי התפקידים ובין הועדות ביישוב?
  2. האם קיימת ביישוב עלייה במורל החברתי בקהילה וברמת ההתנדבות?
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע
אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע
אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע