משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה בדקו את עצמכם אחריות וסמכות ועד ההנהלה בחירות לועד הנהלה תהליך החפיפה בין ועדי ההנהלה תוכנית עבודה שנתית ישיבות ועד הנהלה תהליכי קבלת החלטות תיעוד החלטות שקיפות ופרסום לתושבים מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד הנהלה

שקיפות ופרסום לתושבים
8/11/2012
על הועד לבצע את פעילותו בשקיפות לציבור התושבים ככל הניתן. יוצאים מן הכלל יהיו נושאים הנוגעים לצנעת הפרט. מטרת השקיפות היא לתת לתושבים
מידע על נושאי היישוב העומדים על הפרק, להביא את הנושאים לדיון ציבורי, להביא למעורבות התושבים וכן לאפשר להם לתרום ידע וניסיון בנושאים אלה.

 

פרסומי הועד לתושבים:

 • תוכנית העבודה השנתית שלו
 • יעדים שנתיים ורב-שנתיים
 • דווח תקופתי על פעילותו במהלך התקופה
 • פרסום ברבים של חדשות המועצה ואירועיה
 • פרסום סדיר של פרוטוקולי ישיבותיו השוטפות

פרסום פרוטוקולי ישיבות

 • הועד יפרסם את כל פרוטוקולי ישיבותיו ברבים, במודעה או באתר היישוב
 • הפרוטוקול לא יכלול את הנושאים הנוגעים לצנעת הפרט
 • במידה ויהיו תגובות, מומלץ שהן יהיו בכתב ויופנו למזכירות היישוב
 • מזכיר היישוב יקרא את התגובות וככלל כל פנייה של הציבור תיענה
 • מזכיר היישוב יתמצת את התגובות ויעביר לועד לעיון
 • הועד ימנה מבין חבריו רפרנט לקשר עם הציבור, שיהיה אחראי גם למתן תשובות ל"הערות הציבור"


להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית