משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה בדקו את עצמכם אחריות וסמכות ועד ההנהלה בחירות לועד הנהלה תהליך החפיפה בין ועדי ההנהלה תוכנית עבודה שנתית ישיבות ועד הנהלה תהליכי קבלת החלטות תיעוד החלטות שקיפות ופרסום לתושבים מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד הנהלה

ישיבות ועד הנהלה
8/11/2012

המלצות לישיבות הועד

ישיבת ועד הִיא זירה חשובה לקבלת החלטות ולניהול תקין ומקדם ביישוב. להלן המלצות לקיום ישיבות הועד :

 • הועד יקיים ישיבה אחת לשבוע עד אחת לשבועיים במשרד היישוב
 • קבעו את הישיבות ביום קבוע בשבוע
 • ודאו כי בכל ישיבה משתתף גם מזכיר היישוב, וכי אתם מזמינים את נציג היישוב במליאת המועצה
 • הגבילו את משך הישיבה לשעתיים
 • קיימו את הישיבה כאשר רוב חברי הועד נוכחים (בדרך כלל מוגדר בתקנון)
 • ודאו כי הועד מקיים קשרי מייל שוטפים בין חבריו, וביניהם לבין מזכיר היישוב
 • הפיצו סדר יום לכל ישיבה לפני הישיבה
 • חברי הועד יוכלו להעלות נושאים נוספים
 • מתוך הנושאים הנוספים יקבע יו"ר הועד את הנושאים לדיון, כך שלא תהיה חריגה ממשך הישיבה
 • ככלל, לא יידון נושא שלא היה על סדר היום
 • סדר היום יכלול זמן קצוב לכל נושא. יו"ר הועד יהיה אחראי לעמידה בלו"ז
 • מזכיר היישוב יפיץ לחברי הועד רקע ונתונים רלוונטיים לפני הישיבה וכך יתמקד הדיון בבעיה עצמה ולא בבירור נתונים ועובדות. החלופות, עלויותיהן והצורך
  בכל אחת מהן לדעת המבקשים, יובאו לידיעת הועד לפני הישיבה
 • יש לשאוף שלכל נושא יוזמן תושב שיש לו קשר לנושא: אם הנושא נוגע לוועדה מסוימת אזי יגיע יו"ר אותה ועדה או אחד מחבריה.אם הנושא נוגע למספר
  תושבים - יוזמן נציגם. אם היה זה תושב שפנה - יוזמן התושב. אין להשהות בקשות תושבים  להתייצב בועד מעבר לשבועיים מיום הגשת הבקשה
 • יש להימנע מקבלת החלטות בנוכחות מוזמנים. יש לעשות זאת לאחר צאתם
 • ועדת ביקורת יכולה לפנות ולבקש לשלוח משקיף מטעמה ובלבד שלא ישתתף בדיון. 

ככלל מומלץ שישיבות הוועד יהיו פתוחות לחברי היישוב, למעט אם נדונים נושאים להם ראויה צנעת הפרט. 

 

הרשום דלעיל תקף גם עבור ישיבות הוועד המקומי.להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית