משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה בדקו את עצמכם אחריות וסמכות ועד ההנהלה בחירות לועד הנהלה תהליך החפיפה בין ועדי ההנהלה תוכנית עבודה שנתית ישיבות ועד הנהלה תהליכי קבלת החלטות תיעוד החלטות שקיפות ופרסום לתושבים מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד הנהלה

אחריות וסמכות ועד ההנהלה
7/11/2012

ועד ההנהלה הוא המוסד המנהל של האגודה והלב הפועם והמכוון של "יישוב לדורות"

לפי פקודת האגודות השיתופיות הוא מוגדר כמוסד המנהל של אגודה רשומה אשר בידו הופקדה הנהלת עסקיה של האגודה.

בחירת ועד ליישוב היא דבר בסיסי מחויב המציאות ונדרש על פי החוק ובלעדיו לא ניתן לנהל את היישוב ולהוביל את תושביו אל מטרותיהם
בבואם לגור ביישוב.

במקביל לועד ההנהלה של האגודה השיתופית ביישוב מכהן גם ועד מקומי שסמכויותיו נגזרות מהחלטות מליאת המועצה, והוא זה שמקבל את תקציבי היישובים
שהמועצה מעבירה.

ביישוב בו יש "זהות ועדים" לפי החוק, חברי ועד ההנהלה של האגודה הם חברי הוועד המקומי גם כן, אולם יש לשים לב כי יש לנהל את כספי הוועד
המקומי בנפרד, ולכתוב פרוטוקול נפרד להחלטותיו.

מומלץ שהקשר בין הוועד המקומי ועד ההנהלה יהיה חזק ושוטף, לטובת כלל חברי היישוב.

אחריות ועד ההנהלה:
במשגב יש מספר סוגים של יישובים: קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים. ניתן לומר כי תפקידי ועד ההנהלה זהים בכולם. בחלק מהיישובים נבחרים גם
ועדים מקומיים ובחלקם יש זהות ועדים, ועדיין התפקיד אינו משתנה.באחריות ועד ההנהלה להוביל את היישוב בכל הנוגע להתנהלות
הקהילתית, הכלכלית והכספית, לשביעות רצון תושבי היישוב ומתוך ראייה ארוכת טווח הלוקחת בחשבון שיקולים חברתיים, קהילתיים ותכנוניים.


תפקידי ועד ההנהלה:

  • לנהל בשיקול דעת, בניקיון כפיים ובשמרנות את התקציב השוטף ואת תקציב ההשקעות של היישוב
  • להביא לאישור את התקציב באסיפה הכללית
  • לקבל החלטות בכל הנוגע לפעילות השוטפת
  • לקבל החלטות בנוגע לבקשות חברים ופניותיהם
  • להאציל סמכויות ולפעול בשיתוף פעולה עם "פורום הנהגת היישוב" שיהיה אחראי על שמירת הזהות הקהילתית, על החוסן החברתי ועל פתרון סכסוכים
    וקונפליקטים ביישוב
  • להאציל סמכויות לוועדה שתוביל תהליכי גיבוש חזון, תוכנית אב ותוכניות מתאר ליישוב ותהיה אחראית לתקציב ההשקעות הרב שנתי של היישוב
  • להאציל סמכויות לועדות שיתפעלו את הפעילות הקהילתית ביישוב בנושאי תרבות, חינוך, סביבה, קיימות, ביטחון ועוד 


בתפיסת העולם של "יישוב לדורות" נשאף שועד ההנהלה יוביל את היישוב בכל הנוגע להתנהלות הקהילתית, הכלכלית והכספית,

לשביעות רצון התושבים ומתוך ראייה ארוכת טווח. 

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית