משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה בדקו את עצמכם אחריות וסמכות ועד ההנהלה בחירות לועד הנהלה תהליך החפיפה בין ועדי ההנהלה תוכנית עבודה שנתית ישיבות ועד הנהלה תהליכי קבלת החלטות תיעוד החלטות שקיפות ופרסום לתושבים מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד הנהלה

בדקו את עצמכם
7/11/2012

אנא הקדישו מס' דקות כדי לקיים דיון ולבדוק האם ועד ההנהלה של היישוב פועל בהתאם לקווי המתאר שתיארנו:

 1. האם יש חפיפה בין נציגי הוועד המקומי לחברי ועד ההנהלה? אם לא, האם יש פעולות משותפות לטובת כלל היישוב? כיצד נערכת חלוקת העבודה
  ביניהם?
 2. האם התקיימו בחירות לחברי ועד באופן סדיר ומתקיימת בו רציפות בכהונה של חברי ועד ותיקים יותר מקדנציה אחת?
 3. האם מתקיימות ישיבות באופן סדיר, עם נוכחות מרבית ועל בסיס סדר יום וחומר רקע המופץ לקראת הישיבה?
 4. האם תהליכי קבלת ההחלטות נקיים משיקולים אישיים, לאחר שנשמעו ונבדקו עמדות כל הצדדים המעורבים? ולעיתים  - האם הם מתבצעים
  לאחר עבודת צוות מקצועי, שנעזר  מדי פעם ביועצים חיצוניים?
 5. האם ההחלטות מתועדות באמצעות קלסר ובאמצעות המחשב, כך שניתן לאתר החלטות עבר בקלות יחסית?
 6. האם הועד מכין תוכנית עבודה שנתית הכוללת את אבני הדרך שצוינו במדריך, והאם הוא פועל על פיה?
 7. האם הועד משתף את הציבור באמצעות העברת מידע רלוונטי לתושבים ועל ידי העלאת  נושאים ליצירת דיון מפרה ומעורבות? 

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית