משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה בדקו את עצמכם אחריות וסמכות ועד ההנהלה בחירות לועד הנהלה תהליך החפיפה בין ועדי ההנהלה תוכנית עבודה שנתית ישיבות ועד הנהלה תהליכי קבלת החלטות תיעוד החלטות שקיפות ופרסום לתושבים מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועד הנהלה

תוכנית עבודה שנתית
7/11/2012
 

אחד מתפקידיו של  ועד ההנהלה הוא הכנת  תוכנית עבודה שנתית התואמת לתוכנית האסטרטגית ביישוב.
להלן דוגמאות לפעולות שייכללו בתכנית:

 

אירועים

מועד מומלץ

בקרת תכנון מול ביצוע על התקציב השוטף ועל קרנות היישוב

אחת ל-3 חודשים

פגישות שוטפות עם כל ועדות היישוב בנושאים:

•  תכולת עבודת הוועדה

•  סקירת פעילות הוועדה

•  צרכים מיוחדים של הוועדה

•  תקציב הוועדה

•  פעילויות להמשך

לפחות פעמיים בשנה

רשימת תקלות בתשתיות ותוכנית לשיפור

תקציבים, לוח זמנים לטיפול ולמעקב

אחת לחודשיים

עריכת התקציב השנתי

בשליש האחרון של השנה

דוח כספי של האגודה יוצג על ידי רואה חשבון

במהלך חודש פברואר

טיפול בנושאים שוטפים - כפי שיועלו על ידי מזכיר היישוב

שוטף

 

 
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית