משילות קהילה קידום הקהילתיות ביישוב זהות קהילתית תרבות קהילתית קליטת תושבים בניה רוויה רב-דוריות בדקו את עצמכם רב דוריות ביישוב הקהילתי צעדים מומלצים לקיום ולחיזוק רב-דוריות ביישוב הגיל השלישי קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

רב-דוריות

בדקו את עצמכם
13/11/2012
 אנא הקדישו מספר דקות כדי לבדוק האם היישוב מקדיש מחשבה ותכנון לגבי החיים ביישוב רב-דורי:
  1. האם קיימת חשיבה לגבי קיום רב-דוריות ביישוב, בדומה לתהליך המוצע?
  2. האם מרבית התושבים מכלל הגילאים מכירים זה את זה ומקיימים קשרים ביניהם, מעניקים ליישוב ומקבלים ממנו?
  3. האם 80%-60% מהפעילויות הקהילתיות מותאמות לכלל האוכלוסיות ביישוב?
  4. האם מתקיימים 3-2 מפגשים בשנה המיועדים לחיזוק הקשר בין האוכלוסיות השונות וליצירת הון מגשר?
  5. האם מתקיימים 3-2 מפגשים בשנה המיועדים  לחיזוק הקשר בין התושבים מאותו חתך גילאי: בני נוער, הורים צעירים, בני 50+ וכו', ליצירת הון מקשר?
  6. האם ניתן מענה לאוכלוסיות השונות ולצרכים השונים שלהן באופן שבו הן חשות שייכות משמעותית ומחויבות לקהילה (ניתן לבדוק תחושות ועמדות אלו באמצעות שאלון או באמצעות קבוצות מיקוד)?
  7.  האם מתקיימת השתתפות גבוהה בפעילויות היישוב ושביעות רצון של שכבות הגיל השונות (צעירים, בעלי משפחות, מבוגרים) מהפעילות, הן של הפעילים עצמם והן של הפרט והקהילה (שיטת הבדיקה המומלצת היא בעזרת שאלונים ומשובים)?
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית