משילות קהילה קיימות ועדת קיימות וסביבה יישובית מיפוי מצב קיים תוכנית עבודה חינוך סביבתי בנייה ירוקה צעדים מומלצים לשלב הביצוע – אגף הנדסה צעדים מומלצים לשלב התכנון – אגף הנדסה יעדי הבנייה הירוקה בדקו את עצמכם שכנות טובה בתחום הקיימות והסביבה - מקרה בקעת בית הכרם
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

בנייה ירוקה

צעדים מומלצים לשלב התכנון – אגף הנדסה
13/11/2012

כללי

 • יש להתחשב בטופוגרפיה המקומית ולהתאים אליה את התכנון
 • יש לשאוף לאיזון בין כמויות החפירה למילוי על מנת לצמצם את הצורך בשינוע ובטיפול בעפר, לצמצם את הצורך בתכנון קירות תמך ובהקמתם
 • יש להיעזר בשירותי מתכנן נוף בכדי להפחית את הפגיעה הנופית
 • הנספח הנופי לתוכנית יאושר על ידי אגף קיימות וסביבה לפני הגשתו לוועדה לתכנון ובנייה
 • בהפרשי גובה מומלץ להעדיף מסלעות על קירות תומכים. במסלעות שגובהן מעל 2 מ' רצוי להוסיף "רצועות גינון" - מדרגה רחבה שניתן למלא בה אדמה גננית
 • תכנון הגינון ייתן עדיפות לסוגי צמחייה הצורכת כמויות מים מעטות ותחזוקה מעטה ככל שניתן.

כבישים מדרכות ופיתוח


 • יש לתכנן מדרכות הליכה מופרדות מהכבישים. מדרכות אלו יונגשו לנכים ויאפשרו תנועת עגלות ואופניים
 • יש לתכנן מיקום מרכזי מחזור, פינות גזם ומכולות אשפה - בתיאום עם מחלקת איכות הסביבה ועם היישוב
 • מוצע כי פרטי המסגרות (מעקות, עמודי תאורה וכד') יהיו מגולוונים בלבד ללא צבע, דבר המונע צורך בתחזוקה ובצביעה חוזרת מדי מס' שנים

קווי תשתית


 • יש לתכנן את קווי התשתית, כולל ביוב, באופן שיפחית את הפגיעה באזורים בלתי מפותחים. יש להצמיד את תוואי התשתיות לדרכים מתוכננות, ככל הניתן
 • מערכת המאור תתוכנן באופן שיאפשר שליטה במס' גופי התאורה המאירים על מנת שניתן יהיה לצמצם את צריכת החשמל בשעות מסוימות של הלילה
 • מיקום חדרי טרנספורמציה נקבע על פי רוב בתוכנית המתאר של היישוב אך רצוי להרחיק אותם ממגורים וממבני ציבור, במידת האפשר

ניקוז רחובות ומגרשים


 • מערכות הניקוז יופנו אל בורות החדרה לקרקע או אל שטחים פתוחים
 • יש להימנע מרצפים גדולים של אזורים אטומים לחלחול
 • מדרונות יגוננו בצמחיה מקומית למניעת סחף קרקע
 • תכנון הסדרת הניקוז כנגר עילי (ולא באמצעות צנרת תת קרקעית) מוזיל את עלויות הביצוע ואת הוצאות התחזוקה לאורך השנים

פיתוח המגרשים


 • תוכנית פיתוח המגרשים תתאים לתוכנית הפיתוח הכללית של השכונה
 • יש ליצור איזון בין חציבה למילוי
 • יש להעדיף מסלעות על קירות תומכים

שיקום נופי

 • יש לתכנן מראש את השיקום הנופי של עבודות הפיתוח וקווי התשתית
 • יש לתכנן אפשרות לגינון מסלעות
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית