משילות קהילה קיימות ועדת קיימות וסביבה יישובית מיפוי מצב קיים תוכנית עבודה חינוך סביבתי בנייה ירוקה צעדים מומלצים לשלב הביצוע – אגף הנדסה צעדים מומלצים לשלב התכנון – אגף הנדסה יעדי הבנייה הירוקה בדקו את עצמכם שכנות טובה בתחום הקיימות והסביבה - מקרה בקעת בית הכרם
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

בנייה ירוקה

יעדי הבנייה הירוקה
13/11/2012
 

בניינים נחשבים לצרכני אנרגיה משמעותיים, ליצרני פסולת מסוגים שונים ולצרכני מים לא מבוטלים. בנייה בת קיימא, או כפי שנהוג לכנותה גם בשם "בנייה ירוקה", עוסקת בהיבטי הסביבה של

המבנה הבודד, החצר, השטח הבין-בנייני, הרחוב והשכונה - ברמת התוכנית וברמת ההיתר. מטרתה לצמצם את ההשלכות הסביבתיות הפוגעות של מבנים והיא מתמקדת בשילוב

ההיבטים הסביבתיים בתכנון, בהקמה ובתפעול מבנים וסביבותיהם לאורך כל מחזור חייהם.בנייה ירוקה מהווה שימוש חסכוני וניצול יעיל של משאבי הסביבה והימנעות מפגיעה במשאבים טבעיים, ובמזעורם.

ממחקר שבוצע עבור המשרד להגנת הסביבה* בנוגע לכדאיות בנייה ירוקה במבנים ממשלתיים המיועדים להשכרה עולה כי ההשקעה ב"בנייה ירוקה" מחזירה את עצמה תוך שנתיים, וכי עלות נוספת בשיעור של כ-2% מעלות ההקמה הקונבנציונלית, מניבה עד פי 10 במשך חיי המבנה.


יעדי הבנייה הירוקה:


  • צמצום הפגיעה בסביבה
  • שימור משאבי הטבע - אנרגיה, מים, קרקע, חומרי גלם והמגוון הביולוגי
  • שמירה על רווחת האדם ושיפור התנאים לבריאותו בתוך החלל הבנוי
  • מזעור פליטות גזים, פסולת, שפכים, רעש וקרינה.
  • העלאת איכות תפקודם ושיפור הכלכליות של מבנים לאורך מסלול חייהם

יישוב המקדם בתחומו בנייה ירוקה, יכול להרוויח רבות בהיבטים שונים, ביניהם:

  • חיסכון בצריכת חשמל במבנים השונים
  • ייעול בהקצאת שימושי הקרקע
  • היערכות פיזית ותשתיתית לנושא הפרדת פסולת ומחזור
  • חיסכון במים וניצול נכון של מקורות המים להשקיית גינות ושטחים ציבוריים
  • הטמעת היבטים סביבתיים נוספים - מרמת המבנה הבודד ועד לרמת השכונה והיישוב
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית