משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית בדקו את עצמכם מהי תוכנית אסטרטגית ומהי לא? צעדים בהכנת התוכנית האסטרטגית ליישוב תהליך ביצוע התוכנית האסטרטגית 1. כלי יישומי לגיבוש תמונת מצב ביישוב 2. כלי יישומי לניתוח מצב קיים ביישוב 3. כלי יישומי לגיבוש חזון יישובי מוסכם 4. כלי יישומי להערכת חלופות תכנוניות ופיתוח חלופה נבחרת 5. כלי יישומי למימוש התוכנית האסטרטגית 6. שימור התהליך לאורך זמן ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

הכנת תוכנית אב אסטרטגית

צעדים בהכנת התוכנית האסטרטגית ליישוב
12/11/2012
  • קבלת החלטה פורמאלית במוסדות הרשמיים של היישוב, קרי ועד הנהלה ואסיפת תושבים
  • ביצוע מכרז לבחירת מנחה, על פי מתווה שיכין היישוב. מומלץ לראיין לפחות 3 מנחים. את המנחים יש לבחון על פי יכולתם וניסיונם לבנות מתודולוגיה, שתאפשר הכנה של תוכנית אסטרטגית ושל הבניית תהליך רצוף של תכנון ארוך טווח לאחר מכן, ועל פי יכולתם לשתף חלקים גדולים ככל האפשר מן התושבים.
  • מועצה אזורית משגב מקיימת השתלמויות למתכננים אסטרטגיים, בה מוצגת תוכנית "יישוב לדורות", ודרכי התכנון האסטרטגי לפיו. מומלץ לבחור מנחה שעבר השתלמות זו.
  • הקמת צוות של תושבים מתנדבים שילווה את תהליך התכנון מתחילתו ועד סופו. מומלץ כי הצוות יכלול נציג אחד לפחות מועד ההנהלה של היישוב
  • יציאה לתהליך אסטרטגי כפי שמוצג בתרשים ובפירוט בהמשך
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית