משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית בדקו את עצמכם מהי תוכנית אסטרטגית ומהי לא? צעדים בהכנת התוכנית האסטרטגית ליישוב תהליך ביצוע התוכנית האסטרטגית 1. כלי יישומי לגיבוש תמונת מצב ביישוב 2. כלי יישומי לניתוח מצב קיים ביישוב 3. כלי יישומי לגיבוש חזון יישובי מוסכם 4. כלי יישומי להערכת חלופות תכנוניות ופיתוח חלופה נבחרת 5. כלי יישומי למימוש התוכנית האסטרטגית 6. שימור התהליך לאורך זמן ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

הכנת תוכנית אב אסטרטגית

מהי תוכנית אסטרטגית ומהי לא?
12/11/2012

תכנון לטווח ארוך ביישוב הכפרי-קהילתי מאפשר לקהילה להסכים על תמונת העתיד הרצויה של היישוב. תוצרי התכנון מאפשרים לקהילה ארגון וביצוע המדיניות במטרה לקיים אורח חיים תואם, פיתוח ופריחה, תוך שאיפה מתמדת להשגת העתיד הרצוי.

 

מהי תוכנית אב אסטרטגית?
תוכנית אב אסטרטגית היא תוכנית מנחה, המכוונת את מקבלי ההחלטות ביישוב לפעולות נדרשות כדי להשיג את העתיד הרצוי שעליו הוחלט. תוכנית המציירת "תמונת עתיד" רצויה ומפורטת על פי הנושאים האסטרטגיים שהוגדרו ביישוב. "תמונת עתיד" שאליה צריך לשאוף ושאותה צריך להשיג באמצעות הכלים התכנוניים העתידיים העומדים לרשותנו, כגון תוכנית פיתוח ותוכנית מתאר, שייגזרו מתוצרי תוכנית האב האסטרטגית.
התוכנית היא מסמך מדיניות שבא לצייר ולקבוע מה רצוי ומה אינו רצוי בקביעת המהלכים העתידיים, ובאיזה כיוונים יש ללכת באותם נושאים אסטרטגיים עיקריים, נושאים שזוהו כחשובים לתכנון ארוך טווח של היישוב.
מסמך המדיניות אמור להיות המסמך המנחה העיקרי המצייר את התמונה העתידית של היישוב ושאליו חוזרים בכל פעם שיש חילוקי דעות לגבי הדרך הרצויה.
תוכנית אב אסטרטגית כוללת גיבוש חזון מוסכם, בניית חלופות תכנוניות, הערכת חלופות, בחירת החלופה הנבחרת ופיתוח חלופה נבחרת.

המדריך "יישוב לדורות", מתמקד בשלושה תחומים, שזוהו כמרכזים: משילות, קהילה וסביבה, כאשר תוכנית אב אסטרטגית ליישוב עוסקת גם בתחומים נוספים כדוגמת תכנון פיזי, פיתוח כלכלי ועוד בהתאם לתיאור הקיים בהמשך.

 

איזו תוכנית אינה תוכנית אב אסטרטגית?

היא אינה תוכנית מתאר - ולכן  אין תפקידה לשרטט קווי מתאר פיזיים של היישוב
היא אינה תוכנית פיתוח - ולכן אין תפקידה להגדיר את הפעולות הנדרשות מיום סיום גיבוש תוכנית האב ועד לשנת היעד של התוכנית.

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" נשאף שכל יישוב יפעל לאור תוכנית אסטרטגית מעודכנת ומובנת,

המבטאת היטב את חזון התושבים ומתרגמת את הדרך הרצויה ליישוב לפיתוח ולפריחה.

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית