משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית בדקו את עצמכם מהי תוכנית אסטרטגית ומהי לא? צעדים בהכנת התוכנית האסטרטגית ליישוב תהליך ביצוע התוכנית האסטרטגית 1. כלי יישומי לגיבוש תמונת מצב ביישוב 2. כלי יישומי לניתוח מצב קיים ביישוב 3. כלי יישומי לגיבוש חזון יישובי מוסכם 4. כלי יישומי להערכת חלופות תכנוניות ופיתוח חלופה נבחרת 5. כלי יישומי למימוש התוכנית האסטרטגית 6. שימור התהליך לאורך זמן ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

הכנת תוכנית אב אסטרטגית

4. כלי יישומי להערכת חלופות תכנוניות ופיתוח חלופה נבחרת
31/10/2012

כדי  להרחיב את אפשרויות הפעולה וללמוד על כיוונים אפשריים לפיתוח היישוב נבצע מספר שלבים:

 1. נבנה חלופות תכנוניות שהן מספר חלופות שונות וקיצוניות המתארות את מרחב האפשרויות לפיתוח היישוב
 2. נבצע הערכת חלופות באמצעות הקריטריונים להערכת החלופות
 3. נבחר את החלופה המועדפת
 4. נבנה את החלופה הנבחרת באופן מעמיק

  מטרת פיתוח החלופה הנבחרת היא לתאר את תמונת העתיד של היישוב באמצעות פיתוח מספר נושאים אסטרטגיים, שזוהו על ידי הצוות כחשובים ביותר, במטרה לגבש מדיניות והנחיות לתוכנית פיתוח ותכנון סטטוטורי של החלופה הנבחרת.

דוגמה לנושאים בפיתוח חלופה נבחרת:

 • צמיחה דמוגרפית:
  • סדר עדיפות בקליטת שכונות
  • צפיפות בנייה, אופי בנייה
  • עדיפויות בקליטה (קבוצות אוכלוסיה כגון בנים חוזרים, בכפוף למגבלות ממ"י)
 • מערכת השירותים הקהילתית  ופיתוח הקהילה:
  • הקצאת שטחים לצורכי ציבור
  • שירותים מקומיים לעומת שירותים אזוריים
  • פיתוח מערך של מבני ציבור
  • שטחים ציבוריים פתוחים
  • פעילויות חברתיות נדרשות: לכל הגילאים
 • פיתוח תשתיות פיסיות (מותאם לנושאים המצויים באחריות היישוב):
  • מערך הדרכים ביישוב
  • מערכת אספקת המים (בחלק מן היישובים)
  • ובהתאמה עם המועצה: פיתוח כל התשתיות
 • פיתוח כלכלי:
  • תיאור הפעילות העסקית הקיימת והפוטנציאל לפיתוח כלכלי ביישוב
  • הגדרת מטרות העומדות מאחרי הפיתוח הכלכלי
  • בחינת אפשרויות או חלופות לפיתוח כלכלי ביישוב ובחירת החלופה המועדפת
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית