משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית בדקו את עצמכם מהי תוכנית אסטרטגית ומהי לא? צעדים בהכנת התוכנית האסטרטגית ליישוב תהליך ביצוע התוכנית האסטרטגית 1. כלי יישומי לגיבוש תמונת מצב ביישוב 2. כלי יישומי לניתוח מצב קיים ביישוב 3. כלי יישומי לגיבוש חזון יישובי מוסכם 4. כלי יישומי להערכת חלופות תכנוניות ופיתוח חלופה נבחרת 5. כלי יישומי למימוש התוכנית האסטרטגית 6. שימור התהליך לאורך זמן ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

הכנת תוכנית אב אסטרטגית

1. כלי יישומי לגיבוש תמונת מצב ביישוב
31/10/2012

נושא

תוצרים

מקורות

ניתוח דמוגרפי

פרופיל אוכלוסייה לפי קבוצות גיל ובאחוזים מתוך סה"כ האוכלוסייה. ניתוח משמעויות הנובעות מהפרופיל

 • רשימות תושבים הקיימות ביישוב.
 • רשימות תושבים במרשם האוכלוסין המצוי במועצה.
 • סקר עצמי

תחזיות אוכלוסייה

תחזיות אוכלוסייה על פי תרחישי קליטה שונים, בהתבסס על פרופיל האוכלוסייה

 • שימוש במודל תחזיות האוכלוסייה שפותח במועצה

רקע היסטורי

רקע היסטורי המתייחס להקמת היישוב, כולל השפעות אידיאולוגיות, פרופיל המייסדים ועוד. שלבים מרכזיים בפיתוח היישוב לפי פרמטרים שונים (מס' משפחות, סוג אוכלוסייה)

 • ארכיב היישוב.
 • סקר עצמי

מצב תכנוני

תמונת מצב תכנונית המתארת את ייעודי השטח השונים ואת הפוטנציאל התכנוני בתוכנית המתאר בתוקף של היישוב. התייחסות של תוכניות מתאר של המועצה ושל תוכניות מחוזיות וארציות ליישוב

 • ועדה מקומית לתכנון ובנייה

מערכת שירותים קהילתית ומבני ציבור

תמונת מצב של מבני ציבור הקיימים ביישוב על פי ייעוד, גודל ומס' משתמשים. פרוגרמה לפיתוח מבנים נוספים, אם קיימת. אפשרויות לתוספת מבני ציבור על פי ייעודי הקרקע של התב"ע.

 • מקורות עצמיים
 • ועדה מקומית לתכנון ובנייה

תחבורה

השתלבות היישוב במערך התחבורה האזורי והארצי.

 • ועדה מקומית לתכנון ובנייה

מצב כספי

תמונת מצב כספית של היישוב, הכנסות והתחייבויות בשנים הקרובות, תוכנית כלכלית ליישוב

 • מקורות עצמיים

פיתוח כלכלי

שטחים המיועדים למיקום עסקים - פוטנציאל עתידי. מיפוי עסקים המצויים ביישוב על פי סוג פעילות, שטחים ומס' מועסקים

 • אגף כספים במועצה ומקורות עצמיים

הון חברתי

תיאור הפעילות הקהילתית ביישוב: ועדות פעילות, קיומן של ועדות קהילה, אירועים קהילתיים, מסורות קהילתיות, מיפויים של משאבי הון אנושי , תיאור מערכת החינוך הפועלת ביישוב. מבנה ארגוני, נוער, הגיל השלישי וכיו"ב

 • מקורות עצמיים.

      אחר

בנוסף, ניתן לתאר כל תחום שנראה רלוונטי  לישוב כגון: שמירה על איכות הסביבה; קשר עם ישובים שכנים; גינון ועוד.

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית