משילות קהילה קיימות ועדת קיימות וסביבה יישובית מיפוי מצב קיים הצורך במיפוי צעדים מומלצים להכנת שאלון לבדיקת עמדות התושבים ולהפצתו שאלון קיימות וסביבה לתושב ביישוב קהילתי (דוגמה) תוכנית עבודה חינוך סביבתי בנייה ירוקה שכנות טובה בתחום הקיימות והסביבה - מקרה בקעת בית הכרם
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

מיפוי מצב קיים

הצורך במיפוי
1/11/2012

כדי לדעת מהן עמדות הציבור לגבי נושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה מוצע לקיים סקר בתי-אב, שבו ימלאו התושבים שאלון בנושא קיימות ואיכות סביבה.

מטרת השאלון היא לבדוק מהן הפעולות שמבצעים תושבי היישוב בנושאי איכות סביבה ולבדוק עמדות הקשורות לתחום.

ניתוח ממצאי השאלון יאפשרו קבלת מפה מלאה המצביעה על כיווני הפעולה הנדרשים להשקעה ביישוב. ועדת קיימות וסביבה תוכל להשתמש בממצאי השאלון ככלי עבודה מכוון וכבסיס לפעולתה ביישוב.

 

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" נשאף שכל יישוב במשגב יוכל לקדם את תחום הקיימות והסביבה באופן המותאם ביותר לצורכי היישוב. פעילות המגובה במיפוי מצב קיים, בעבודה לאור ממצאים, ביישום ובקרה ובלמידה תמידית, יאפשרו ליישוב להיות איתן ועקבי ולקדם את ייעודו לאורך זמן.

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית