משילות קהילה קיימות ועדת קיימות וסביבה יישובית ייזום פעולות בתחום הקיימות צעדים מומלצים להקמת ועדת קיימות וסביבה ביישוב מטרות ומדדים הצורך בקיום הוועדה בדקו את עצמכם מיפוי מצב קיים תוכנית עבודה חינוך סביבתי בנייה ירוקה שכנות טובה בתחום הקיימות והסביבה - מקרה בקעת בית הכרם
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדת קיימות וסביבה יישובית

מטרות ומדדים
1/11/2012

לפי הצעדים המומלצים להקמת ועדת קיימות וסביבה ביישוב:

 • מטרות העל של הוועדה ייקבעו על ידי ועד ההנהלה של היישוב
 • מטרותיה האופרטיביות ייקבעו על ידי הוועדה עצמה

 

להלן מטרות לדוגמה ומדדי ביצוע אפשריים:
 

מטרות

מדדי ביצוע

הטמעת הידע בנושאים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה בקרב תושבי היישוב

השוואה בין ניתוח השאלון הבסיסי שאותו מבצעים בתחילת עבודת הוועדה לבין שאלון חוזר (שנתי)

חשיפה והעלאה למודעות של נושא השמירה על איכות הסביבה ועקרונות הקיימות בקרב תושבי היישוב. שינוי תרבותי וערכי של תושבי היישוב בהתייחסות לסביבה

 

שיפור חזות היישוב ושמירה על סביבה נקייה וירוקה ככל האפשר

 

עידוד המִחזור וצמצום הפסולת בדגש על הרחבת השימוש בקומפוסטרים ביישוב:

 • צריכה חכמה לחיסכון במשאבים
 • הפרדת פסולת אורגנית בכל בתי התושבים
 • הקמת מרכזי מחזור וטיפוחם
 • שימוש חוזר בחומרים.
 • אחוז משתמשים בקומפוסטרים בקרב משפחות
 • ניקיון החומרים המופרדים על ידי התושבים

ביצוע פעולות חברתיות-קהילתיות ומעשיות לקביעת נורמות התנהלות של הפרט בנחלת הכלל (לדוגמה: פתרון בעיית כלבים משוחררים; שמירה על ניקיון בשטחים ציבוריים, כולל מרכז המחזור; שמירה על תקינות ומבני ציבור וניקיונם ומניעת ונדליזם).

 • כמות פניות בנושא כלבים למוקד המועצה
 • הערכת חזות היישוב

עידוד ההתנדבות לביצוע פעולות בנושאים של איכות סביבה

כמות המתנדבים הפעילים

פעילות נוער בנושאי חברה וסביבה בשיתוף עם ועדת נוער

 • מס' פעילויות סביבתיות ביישוב ביוזמת הנוער
 • מס' פעולות לנוער בנושאים סביבתיים
 • השתתפות נוער בפעילויות היישוב

פעילות הגיל השלישי בנושאי סביבה

 • השתתפות תושבים בני הגיל השלישי בפעילויות סביבתיות
 • מס' הפעילויות ביוזמת ועדת הגיל השלישי

התייעלות אנרגטית של תאורת רחוב ומבני ציבור ביישוב, התקנת אמצעים לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים כגון: שמש ורוח.

 • השוואות מתמשכות של חשבונות החשמל במבני הציבור
 • מס' המשפחות המייצרות חשמל אלטרנטיבי

חיסכון במים

 • השוואות מתמשכות של חשבונות המים במבני הציבור

הכנסת עקרונות הבנייה הירוקה בתכנון ובהקמת השכונות החדשות ביישוב. בקרה על תכנון ובינוי שכונה חדשה

 • מס' הבתים בעלי תו-תקן ירוק
 • הקמת מבנים המשלבים עקרונות בנייה ירוקה

סיוע לפעוטונים ולגני ילדים לקבלת תו "גן ירוק"

 • מס' הפעוטונים והגנים בעלי תו התקן

עידוד הכלכלה המקומית לסיוע ליזמים ביישוב ולהקטנת הצורך בנסיעות מחוץ ליישוב. מוצע כי היישוב יקיים דיון פנימי כדי לגבש עקרונות לפיתוח הכלכלה המקומית בו ולהתאמת תקנון התב"ע בהתאם 

 • אחוז המשפחות המתפרנסות ביישוב

לצפייה במטרות ובמדדים שגובשו בתחום הקיימות בבקעת בית הכרם לחץ כאן
להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית