משילות קהילה קידום הקהילתיות ביישוב בדקו את עצמכם הנחות יסוד מימדי השותפות בקהילה זהות קהילתית תרבות קהילתית קליטת תושבים בניה רוויה רב-דוריות הגיל השלישי קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

קידום הקהילתיות ביישוב

הנחות יסוד
1/11/2012

הקהילה הִנה מסגרת חברתית עם יחסים אנושיים בין חבריה ואורחות חיים משותפים ומוסכמים במרחב גיאוגרפי מוגדר. בתפיסת "יישוב  לדורות" - קהילתיות ויצירת הון חברתי ושימורו הם גרעין מרכזי שבו הקהילה ופיתוח הקהילתיות הם המטרה ולא רק האמצעי. נציג לפניכם את הנחות היסוד העומדות בבסיסו של המונח "קהילה" שעשויות, לתפיסתנו, לקדם את מרכיב הקהילה ביישוב באופן משמעותי .

 

הנחות היסוד לקידום הקהילתיות ביישוב:

  • קהילה וולונטרית - התושבים בקהילה מתאגדים ופועלים באופן וולונטרי ומתוך בחירה. יחידים וקבוצות הפועלים בקהילה ומובילים יוזמות בהתנדבות, מעידים על רצונם להיות מעורבים, משפיעים ומשמעותיים בקהילתם
  • קהילה חברתית - הקהילה מהווה מסגרת לפעילות חברתית ומאפשרת ליחיד השתתפות וולונטרית באירועי חיים, בחגים ובאירועים חברתיים, שבהם הוא חופשי לבחור מתי, כמה והיכן להשתתף, ולפעול כמשתף
  • קהילה כרשת חברתית - בקהילה מתבטא ההון החברתי ברשתות החברתיות - כל הקשרים הישירים והעקיפים שאותם מקיים האדם בקהילה במסגרת התאגדויות וולונטריות (בוועדות פעילים מתנדבים) המזמנות פעולה משותפת, מפגש חברתי ודו-שיח ומעגלי קשר ברמות השונות. מידת השימוש בקשרים מעידה על רמת הקהילתיות
  • קהילה משתפת - במוקד שיח ציבורי פותרים יחד בעיות, מקדמים יוזמות ומבררים סוגיות באמצעות שיח וקשר הדדי דו כיווני, מעלה-מטה, המבוסס על שותפויות בין תושבים ובין מוסדות הניהול בקהילה                                                                                  
  • קהילה מחזקת - בקהילה משתמשים בהון האנושי, בכישורים וביכולות של הפרטים החיים בתוכה לפעילות התנדבותית קהילתית-חברתית וליצירת קשרים, ובכך מחזקים את יכולות הפרט ואת הנכסים בקהילה וממצים ככל הניתן את ההזדמנויות הקיימות
  • קהילה תומכת - הקהילה משרה ביטחון ליחיד המתבטא ביום יום ובעיתות שמחה, צער ומשבר. הקהילה כמערכת: הקהילה היא מערכת המורכבת ממארג קשרים והשפעות עם דינאמיות רבה ועם שונות חברתית ותרבותית
  • קהילה כמוקד ציבורי להזדהות ולתחושת משמעותיות - הקהילה מאפשרת ליחיד להיות מעורב ולעצב את זהותו ואת זהות חבריו לקהילה. הקהילה דואגת להעברת המורשת והזהות המקומית לדור הבא ולמצטרפים חדשים

 

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" נשאף לקיים קהילה הבנויה על בסיס הנחות היסוד שמנינו לעיל,

 והודות לכך מספקת צרכים משמעותיים לתושביה, כמו הצורך לביטחון, לפעילות חברתית, להזדהות ולתחושת שייכות, לשיתוף, לתמיכה ולמימוש עצמי.

להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית