מקורות וקישורים לקריאה נוספת

 

קהילה

 

קישור בנושא התנדבות

קישור למדריך לניהול מתנדבים: "עידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים" מאת ברנדה נידל שמעוני -  http://bit.ly/Snb6Jq

 

פרק מספר בנושא בניית קהילה (המאמר בניית קהילה על-מנת ליצור יכולת שינוי, תורגם לעברית ומצוי במשרדי המחלקה לשירותים חברתיים).

Rubin, J. Herbert & Irene, S. Rubin: "Building Community to Create Capacity for Change", in: Community Organizing and Development, 2008, 4th Edition, chap. 5, pp. 75 - 90, Pearson Education Inc., USA

 

שדמי-וורטמן,ש.2011 .חברותא זהות וזיקתם להון חברתי בקהילה (פדגוגיה של זהות בשלוש זירות פעולה 1989-2006 ). חיבור לשם קבלת דוקטוראט, אוניברסיטת תל אביב. תל אביב

 

שדמי-וורטמן,ש."חינוך בונה קהילה-בונה חינוך" בתוך:  שדמות. 2010.   לשם שינוי ביחד-בינוי קהילה-פתוח הון חברתי כבסיס לקהילתיות מתחדשת. משרד הרווחה והשירותים החברתיים. לשכת הפרסום הממשלתית. תל אביב, עמ' 93-110

 

שמר ארנ. 2003. "שותפות קהילתית:היבטים בקבלת החלטות בקיבוץ". בתוך: וצ'רצ'מן,א.סדן,א2003 השתתפות הדרך שלך להשפיע הוצאת הקבוץ המאוחד.

 

סדן,א .1999. העצמה ועשייה קהילתית. בתוך פיתוח קהילתי-מהלכה למעשה. עורכת עדנה אנגל. החברה מתנ"סים. הוצא' ידיעות אחרונות, עמ' 57-77

 

סדן, אלישבע.1997.העצמה ותכנון קהילתי תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים ואנושיים,הקבוץ המאוחד: פרק 2 "העצמה - הגדרות ומשמעויות". עמ'    49-88

 

התערבות בקהילה, שדמות מרכז למנהיגות בקהילה - http://bit.ly/SsJLWt

"לשם שינוי ביחד"- שפה מקומית, לאומית ועולמית קהילות בארץ ובעולם.

 

שדמות - מרכז למנהיגות בקהילה - http://bit.ly/VtnKwa

 

Rubin, H.J. & Rubin, I.S. (2001Community Organizing and Development. (Third Ed) Massachusetts U.S, Allyn and Bacon

 

סביבה

 

קישורים לחינוך סביבתי

 

מתחילים לחשוב ירוק של המשרד להגנת הסביבה http://www.greenlife.co.il/

 

סבבה - שומרים על הסביבה של המשרד להגנת הסביבה (מיועד לילדים) http://kids.gov.il/sababa

 

קישורים לבניה ירוקה

 

תקן בניה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה - http://bit.ly/VNsRCD

 

המועצה הישראלית לבניה ירוקה - http://www.ilgbc.org/

 

קישורים בנושא ועדת איכות סביבה בישוב

 

בנק דוגמאות - http://www.kayamut.org.il/examples

 

מהי קיימות מקומית, המרכז לקיימות מקומית - http://bit.ly/SNhHAx

 

שכנות וקיום משותף

 

מידע על פורום האזרחים ביומני מוא"ז משגב - http://bit.ly/SNhP2R