השימוש במדריך

 

המדריך "יישוב לדורות" מיועד עבורכם, תושבי יישובי משגב. הוא מכיל בתוכו נושאים ותחומים שונים הרלוונטיים לחיזוקו של היישוב.

החלוקה של המדריך ל-3 תחומי התייחסות: משילות, קהילה וקיימות היא חלוקה מלאכותית הבאה להקל על ההתמצאות במדריך. בין שלושת התחומים מתקיימים אזורי חפיפה וקשרים חזקים.

חלק ניכר מן החומרים המצורפים מבוסס על מאגר התנסויות מיטביות (Best Practice) של המשתתפים בתהליך. ידע רב מצוי בסעיפים השונים.

כל הנושאים המרכזיים מתחילים בחלק הנקרא "בדקו את עצמכם:...". חלק זה מיועד להיות בסיס לבדיקה עצמית של היישוב ולדיון מעמיק לבדיקת מצבו של היישוב ביחס להמלצות המדריך.

 

השימוש של יישוב במדריך יכול להיעשות במספר דרכים, אשר חלקן חופפות אחת לשנייה כפי שניתן לראות בתרשים הבא:

השימוש במדריך

 

המדריך מכיל ידע רב שיכול להיות חיוני מאד בניהול היישוב ובפיתוחו בשנים הקרובות. המדריך הוא מדריך דינמי. העדכון שלו יתבצע באמצעות המשובים שלכם באתר. אל תהססו להגיב, להוסיף ולתרום למדריך ועשו בו שימוש נרחב. 

 בהצלחה!