שאלות נפוצות

 

מה במדריך?

המדריך המפורט מרכז בתוכו ידע מצטבר רב של כל מי שהשתתף בו: אנשי מקצוע, תושבים, עובדי מועצה בתחומים השונים, מזכירי יישובים ועוד.

 

מהו התוצר?

התוצר של העבודה הוא מדריך יישומי, שיכול לשמש את היישוב הכפרי-קהילתי במשגב או בכל מקום אחר בתהליך חשיבה פנימי שעיקרו: כיצד יכול היישוב להבטיח את קיומו כ"יישוב לדורות", כך שהתושבים הקיימים, התושבים שייקלטו בו בעתיד ודורות ההמשך יוכלו לראות את עתידם ביישוב ובמשגב.


איך המדריך יכול לסייע לכם?
בתהליך המצורף מוצע ליישוב ללמוד את הכתוב במדריך על הנושאים המפורטים בו, ההצעות,ההמלצות והתהליכים המומלצים לביצוע. 

 

מאיפה מתחילים ?

על היישוב יהיה לקבל החלטה :

  • האם להכין תוכנית אב אסטרטגית, שבמהלכה ייעשה שימוש במדריך כבסיס ידע לקיומו של "יישוב לדורות"
  • או לבחור מתוך המדריך מספר נושאים שזוהו כטעוני שיפור או שינוי ביישוב, כדי לבצע תהליך חשיבה ותכנון כפי שמוצע במדריך

לאחר קבלת ההחלטה על דרך הפעולה, מומלץ לפנות למועצה כדי לקבל סיוע ותמיכה לפי המתווה שייקבע.

עם סיום הכנת תוכנית האב או התהליכים הנושאיים, ניתן יהיה לבנות, יחד עם אנשי המועצה, תוכנית פעולה למימוש ההמלצות.

 

עם מי אפשר להתייעץ?

עם מנהל מחלקת פיתוח יישובים | טלפון 9904109| דף אינטרנט