מסלול מומלץ להטמעת תפיסת "יישוב לדורות" ביישוב שלך

אם גם אתם מעוניינים כי היישוב שלכם יפעל לפי תפיסת חיים ועל פי דרך "יישוב לדורות", אלו הם הצעדים המומלצים לביצוע התהליך:

 

   

 

מקום במדריך לסיוע

לִמדו את המדריך באופן מעמיק וערכו היכרות בסיסית עם נושאים אסטרטגיים לטיפול

-

פנו למועצה לסיוע ולתמיכה בתהליך.
קבלו החלטה משותפת עם המועצה האם להכין תוכנית אב אסטרטגית ליישוב או לעסוק נקודתית במספר נושאים אסטרטגיים, שזוהו ככאלה שיש לטפל בהם

צרו קשר לאדם המתאים:
מנהל מחלקת פיתוח יישובים | טלפון 9904109|

דף אינטרנט

הקימו צוותי עבודה להכנת תוכנית אב אסטרטגית או לטיפול בנושאים האסטרטגיים

גיבוש תוכנית אב אסטרטגית או תוכניות ייעודיות על פי הנושאים האסטרטגיים שזוהו                                                  

קישור לתהליך מומלץ  

פנו למועצה ליצירת תוכנית עבודה מוסכמת על בסיס תוכנית האב האסטרטגית או על פי התוכניות לנושאים האסטרטגיים

צרו קשר לאדם המתאים:
מנהל מחלקת פיתוח יישובים | טלפון 9904109|

דף אינטרנט

פעלו לאור התוכנית והרבו להיעזר במדריך ובאתר האינטרנט המועצתי. ערכו בקרה ומעקב לבחינת קידום הנושאים

-

 

 

ככול שיישובים רבים יותר יפעלו לפי תפיסת "יישוב לדורות", כך תגבר איכות החיים והשייכות של התושבים ליישובים, ויתחזק הרצון של התושבים ושל דור ההמשך להישאר ביישוב שבו הם גרים ולטעת בו שורשים.

 

 

בהצלחה בתהליך!