עקרונות מנחים לניהול "יישוב לדורות"

 
  • ניהול יישובי מקצועי, יעיל, שקוף ואמין
  • הגדלה מתמדת של ההון החברתי בקהילה
  • מתן כבוד לסביבה ושמירה על איכות הסביבה ועל המשאבים לדורות הבאים
  • קיום זהות קהילתית משותפת ייחודית יישובית ומועצתית
  • יצירת מרחב מכבד ומאפשר לכל פרט בקהילה
  • מתן אפשרות אמיתית לכל תושב להשפיע, לתרום ולקבל
  • תפיסת היישוב כמקום אטרקטיבי ובעל איכות חיים גבוהה לתושביו
  • תפיסת היישוב כמקום שטוב לחיות בו, לגדל ילדים ולהזדקן בכבוד
  • יצירת חלל מספק ומרווח דיו על ידי התושבים הוותיקים, המאפשר לדור ההמשך להשפיע ולהגדיר את משמעות "יישוב לדורות" עבורו