צוות משילות

 

שם

תפקיד/יישוב

אילן מאייר

מנחה, "אנשי-דרך - ייעוץ ארגוני"

דוד מטק

יו"ר, מנהל מחלקת פיתוח יישובים

שמוליק יערי

יובלים

ראובן אוחיון

מזכיר ביישובים מנוף, מכמנים והררית

דני עברי

סגן ראש המועצה

אתי לוי

מנכ"לית המועצה

איציק ג'רסי

מזכיר ביישובים שכניה ואבטליון, שכניה

ניר ירקוני

מצפה אבי"ב

שמוליק זילבר

יובלים

רומה מנור

עצמון

רותי יהודה

מזכירה ביישוב שורשים

מיכאל עובדיה

גילון