חברי ועדת ההיגוי

 

שם

תפקיד/יישוב

רון שני

ראש המועצה

אתי לוי

מנכ"לית המועצה

אילן מאייר

מנחה צוות משילות

שמוליק יערי

יו"ר צוות משילות, יובלים

דוד מטק

יו"ר צוות משילות, מנהל מחלקת פיתוח יישובים

בתיה וולף

מנחה צוות קהילה

מזי אורן

יו"ר צוות קהילה, מנהלת מחלקת שירותים חברתיים

דנה אמיר

צוות קהילה, מנהלת היחידה להתנדבות המחלקה לשירותים חברתיים

יאיר לוין

צוות קהילה, עובד סוציאלי קהילתי, המחלקה לשירותים חברתיים

ד"ר עידית בנאורי

יו"ר צוות קיימות, גילון

ברוך קומפנו

יו"ר צוות קיימות, מנהל אגף קיימות וסביבה

ד"ר חיה בנדק

מנהלת מפעם גליל מערבי

אריה ארנר

יועץ אסטרטגי, יובלים

 

מירב ראובני - עיצוב גרפי
מרב סדובסקי - פיתוח מתודולוגי
מלכה מאור - עריכה לשונית