דבר ראש המועצה

 

תושבי משגב היקרים,

אני שמח להציג בפניכם את החוברת המסכמת של "יישוב לדורות", המרכזת תובנות של תהליך מורכב וממושך בהשתתפות מאות תושבים, אנשי מועצה ומומחים מקצועיים.

הצורך בתהליך האסטרטגי של "יישוב לדורות" עלה אחרי שהשלמנו פרק ראשון של חלוציות, התבססות והתרחבות. דור המקימים התבגר ומציב צרכים חדשים, היישובים גדלו, הקהילות הפכו מגוונות ורב דוריות, מערכות החינוך התרחבו מאוד ועדיין אנו רק בתחילת הדרך. 

בשלב הזה מצאנו צורך בהתבוננות עצמית ובהצבת שאלות זהות ומהות, לאן וכיצד. יישובי משגב מהווים סיפור הצלחה, הניכר באהבתנו למקום ובביקוש הולך וגובר למעבר ליישובים. מרגש במיוחד הביקוש הגבוה של בנים שגדלו כאן לחזור ולבנות כאן את ביתם.

תהליך "יישוב לדורות" נועד לשמר את ההצלחה ולהצעיד אותנו משלב החלוציות וההקמה לשלב של יישובים ברי קיימא - sustainable villages.

אנו עדים לקשר מובהק בין אופיו והתנהלותו של היישוב לבין רווחת חבריו. יישובים חזקים וטובים הם המפתח לתושבים מרוצים יותר. זהו קו מנחה להתנהלות המועצה ובתהליך "יישוב לדורות".

ארגז הכלים שמוצג כאן נועד לסייע לבניית יישובים חזקים ויציבים יותר, טובים ונעימים יותר לתושביהם.

במקביל לחוברת זו מוקם אתר אינטרנט שיאפשר התאמות ועדכונים שוטפים של התוכנית, ככל שנתקדם ביישומה ובהטמעתה ביישובים, ובהמשך השיח עם הציבור.

אנו עומדים בפני יישום תהליכי "יישוב לדורות" והטמעתם ביישובי משגב, כל יישוב לפי דרכו, רצונו והחלטתו. נעשה הכול כדי שכל יישובי משגב ייכנסו לתהליך התכנון האסטרטגי ברוח "יישוב לדורות" וימשיכו ויטמיעו את התכנון. אנחנו במועצה נהיה לצדכם לאורך כל הדרך.

אני מבקש להודות לכל מאות התושבים ואנשי המקצוע שהשתתפו ותרמו מהידע שלהם ומכישרונם לגיבוש התוכנית.

בהצלחה ביישום התוכנית!

רון שני

ראש המועצה