מילון מונחים - לפי סדר הא"ב

ג
ד
כ
ל
ס
ע
צ
א
אגודה שיתופית מוניציפאלית

האגודה השיתופית הינה גוף וולונטרי שעיקר פעילותה היא ניהול חיי
הקהילה ומתן שירותים משותפים לתושביה. היא מאפשרת דמוקרטיה ישירה והשפעה ישירה של
התושבים על תהליך קבלת ההחלטות ביישוב באמצעות האסיפה הכללית.

אסיפה
אסיפת היישוב הִנה הפורום הבכיר ביותר ביישוב המנוהל על ידי
אגודה שיתופית ובו מתקבלות החלטות משמעותיות לגבי המשך פיתוח היישוב וניהולו .
ב
בנייה ירוקה
 בנייה בת קיימא או כפי שנהוג לכנותה גם בשם "בנייה
ירוקה". עוסקת בהיבטי הסביבה של המבנה הבודד, החצר, השטח הבין-בנייני, הרחוב
והשכונה - ברמת התוכנית וברמת ההיתר. מטרתה לצמצם את ההשלכות הסביבתיות הפוגעות של
מבנים והיא מתמקדת בשילוב ההיבטים הסביבתיים בתכנון, בהקמה ובתפעול מבנים
וסביבותיהם לאורך כל מחזור חייהם. בנייה ירוקה מהווה שימוש חסכוני וניצול יעיל של משא
בנייה רוויה

מתחמי בנייה של עד 4 יחידות דיור לדונם. מומלץ כי ייבנו בתים בסדרי גודל של 90 -120 מ"ר,

ללא אפשרות של הרחבת מעטפת הבית,

בשל הצפיפות הגדולה יחסית. לבית יצורף שטח פרטי קטן יחסי.

קיים יתרון לבנייה דו-משפחתית - בתים צמודי דופן, לחיסכון בשטח.

מומלץ למקם את המתחם במרכז היישוב, כדי להקל על זוגות צעירים ועל תושבים מהגיל השלישי.

ה
הגיל השלישי
בני 60 ומעלה, כאשר צפוי כי בשנת 2020  13% מהאוכלוסייה יהיו בני למעלה מגיל 60, לעומת
7% היום. אוכלוסייה שיש לה מאפיינים וצרכים המייחדים אותה. 
הון חברתי
חוסנה של הקהילה מבוסס על איכות הקשרים בין חלקיה ועל מידת
השותפות של חבריה סביב ערכיה המרכזיים. רמת קהילתיות גבוהה נמדדת ברמת ההון החברתי
המתייחס למערך הקשרים בקהילה. 
השתתפות (bottom-up)
תהליך המשקף בעיקר את יוזמתם של המשתתפים, כלומר של ציבור האזרחים השואף להיות
יוזם התהליך והשולט בו.
ו
ועד הנהלה
ועד ההנהלה הִנו המוסד המנהל של האגודה והלב הפועם והמכוון של "יישוב
לדורות". על פי פקודת האגודות השיתופיות הוא מוגדר כמוסד המנהל של אגודה
רשומה אשר בידו הופקדה הנהלת עסקיה של האגודה.
ועד מקומי
הועד המקומי הִנו ישות משפטית סטטוטורית, המוסמכת לנהל את
ענייניו המוניציפאליים של היישוב הכפרי. סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות)  קובע כי "כל יישוב יתנהל על-ידי ועד מקומי".
ועדת קיימות וסביבה

ועדת קיימות וסביבה תשים לה למטרה לקדם איכות חיים וסביבה מתוך
התייחסות לערך הקיימות במטרה לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו.

ז
זהות ועדים
חברי הוועד המקומי ביישוב שיתופי יהיו האנשים המכהנים באותה העת
גם כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית באותו היישוב.
זהות קהילתית

הזהות הקהילתית הִנה התפיסה העצמית של הפרט כחלק מקהילה היוצרת תחושת
גאווה בהשתייכות לקהילה. הזהות הקהילתית מהווה ביטוי לייחודיותה של הקהילה
ומתייחסת לתפיסת הקהילה את עצמה.

ח
חזון

החזון מתאר בתמציתיות רבה את תמונת העתיד הרצויה של היישוב.

החזון צריך להיות ארוך טווח, גדול מהחיים ויוצר "WOW".

חינוך סביבתי

 החינוך הסביבתי הִנו כלי משמעותי להטמעת שינוי הרגלים הדרגתי בקהילה.

הפעילות מתקיימת בכל שכבת גיל בנפרד וכאירועים לכלל הציבור.

חלופות תכנוניות

הן מספר חלופות שונות וקיצוניות המתארות את מרחב האפשרויות לפיתוח
היישוב. לעתים נהוג לשלב חלופה הנקראת "עסקים כרגיל", המתארת את המשך ההתנהלות
כפי שהייתה עד היום, כדי שיהיה ניתן להעריך את חלופות הקיצון בהתייחס להמשך מצב קיים.

ט
טקסי חיים

ברית, בר-מצווה, בת-מצווה, חתונה ואבלות הן תחנות-חיים מכריעות לפרט ולמשפחה. קבלת ילד חדש
למשפחה, רגעי מעבר ממעמד של קטן למעמד של בוגר, מרווקות לנישואין, ורגעים דרמטיים של
פרידה מאדם יקר הם זמנים של שינוי וזמנים של משבר. טקסי החיים הם חלק מתהליך השינוי
והם מאפשרים פרידה מן התפקידים הקודמים וחיבור אל תפקידים חברתיים ואישיים חדשים.

י
יישוב לדורות
דמותו של היישוב הקהילתי במשגב בדורות הבאים.
מ
מאגר התנסויות מיטביות (Best Practice)

מאגר התנסויות מיטביות Best Pracitce -

שיטה שמראה באופן קבוע תוצאות טובות יותר מאחרות שהושגו באותם אמצעים.

משילות

המשילות היישובית מהווה את השדרה הארגונית של "יישוב לדורות". השילוב של שימוש בתכנון
לטווח ארוך יחד עם יצירת מנגנונים יעילים ומותאמים ליישוב הקהילתי יאפשרו  לקהילה לקיים את אורח חייה, להתפתח ולפרוח.

נ
נחלת הכלל

נחלת הכלל הוא מושג פיזי-חברתי המתייחס לכל מה ששייך לכולם אך אינו שייך לאף אחד.

נחלת הכלל כוללת משאבים כגון: שטח ציבורי, אוויר, נחל, יער, מדרכה, גן משחקים ועוד.

פ
פעימת הזמן
חג מעגל השנה.
ק
קהילה

מערכת חברתית ייחודית, שבין חבריה יחסים של מחויבות ואחריות משותפת על קיומה, על מוקד הזדהות
וזהות ועל מסגרת בטוחה של השתייכות, שותפות ועזרה הדדית.

קיימות
היכולת של חברה לספק לתושביה איכות חיים טובה מבלי לדלדל את ההון הטבעי והחברתי, מתוך שמירה על איזון לאורך זמן בין צרכיה הכלכליים, החברתיים והסביבתיים, ומבלי לפגוע בזכויות הדורות הבאים.
ר
רב דוריות
אוכלוסייה רב-דורית, עם תושבים בכל טווח הגילאים מגיל הינקות ועד לגיל הזקנה. מתן מענה לכול האוכלוסייה,
קיום קשרים בין חתכי האוכלוסייה השונים, תחושת שייכות משמעותית ומחויבות לקהילה, קבלה
ונתינה הדדית. 
ש
שותפות

מיזוג בין שיתוף להשתתפות. משקפת את יוזמות שני הצדדים ומבטאת שוויון זכויות וחובות שלהם
בתהליך.יחסי עבודה שמאופיינים במטרה משותפת, כבוד הדדי ומוכנות למשא ומתן. מכך נגזרות
התחלקות במידע, אחריות, מיומנויות, קבלת החלטות ואחריות למתן דין וחשבון.

שיתוף (top-down)

תהליך המשקף בעיקר את יוזמתם של  מקבלי ההחלטות, כמו
קובעי מדיניות, אנשי מקצוע ומנהיגים מהקהילה.

שיתוף הציבור
שיתוף הציבור הרחב בתהליכי קבלת החלטות שונים מתוך תפיסת עולם של שקיפות ושל שיתוף רחב ככל
האפשר. 
ת
תוכנית אב אסטרטגית

תוכנית מנחה, המכוונת את מקבלי ההחלטות ביישוב לפעולות הנדרשות כדי להשיג את העתיד הרצוי

שהוחלט עליו.

תוכנית עבודה שנתית

תוכנית עבודה שנתית עם לוח זמנים בהתאם לאבני דרך משמשת ככלי למימוש תוכניות לטווח ארוך המגדירות
למה שואפים בעתיד. תוכנית העבודה הופכת את החזון למציאות.

תכנון ארוך טווח

תכנון לטווח ארוך כולל בתוכו 3 שלבים עיקריים:

היכן אנו עכשיו (תמונת מצב קיים), היכן אנו רוצים להיות (תמונת עתיד נכספת)
ואיך נגיע לשם (כיצד נגשר על הפער בין המצוי לנשאף בדרכים היעילות ביותר).

תקנון

מסמך האב המשפטי המגדיר את עקרונות היסוד של ניהול האגודה השיתופית ושל היישוב, מאושר על
ידי רשם האגודות.

תקציב פיתוח/השקעות
תקציב רב-שנתי המיועד לפיתוח פרויקטים תשתיתיים ומבני ציבור.
תקציב שוטף

תקציב שנתי המיועד לניהול השנתי השוטף של היישוב: שכר, ניהול כללי ופעילות הוועדות השונות.

תרבות קהילתית

תרבות קהילתית מבוססת על ערכים, נורמות וסמלים המעוגנים במסגרות ובפעילויות קהילתיות. קיימים
3 כלים מרכזיים המייצרים תרבות קהילתית: חוגגים יחד, מקיימים טקסי חיים ומסורות,

לימוד ושיח משותף.