אודות התהליך

 

במועצה אזורית משגב מתקיימת מסורת רבת שנים של ביצוע תהליכים אסטרטגיים שתכליתם היא עיצוב פני המחר של המועצה.

בשנתיים האחרונות יזמה המועצה  תהליך אסטרטגי שנקרא "יישוב לדורות", מטרת התהליך היא לעצב את דמותם של יישובי משגב לדורות הבאים ולבחון מהם הצעדים שיש לבצע כדי לקיים יישוב לדורות. היעד המרכזי לתהליך "יישוב לדורות" הוא הוצאת מדריך יישובי ליצירת מקום שתושביו אוהבים אותו, מרגישים שייכות אליו, תורמים לו ומקבלים ממנו. מקום שיש בו איכות חיים גבוהה לצד מתן כבוד לסביבה ושמירה על איכות הסביבה ומשאביה - לטובת הדורות הבאים.,

היישובים הקהילתיים במשגב הוקמו לפני 30 שנה ומהווים סיפור הצלחה. הדבר בא לידי ביטוי בביקוש הולך וגובר למעבר ליישובים. עם התבגרותם של המקימים ועם השינויים בתנאים הסביבתיים, נוצר צורך בחשיבה על האופן שבו אנו ממשיכים לפתח את היישובים כמצליחים וכמלאי חיים ובהתפתחות מתמדת.

בעבר הושם דגש על פיתוח המערכות האזוריות הנותנות שירותים ליישובים ולתושביהם. בשנים האחרונות אנו שמים את הדגש על פיתוח הקהילה וחיזוקה ברמת היישוב.

התהליך של "יישוב לדורות" מבטא חשיבה לגבי היערכות היישובים כדי שהתושבים והדורות הבאים במשגב יוכלו לראות את עתידם ביישוב.


במהלך, שהקדים את הכנת המדריך, זוהו 3 תחומים בעלי חשיבות אסטרטגית לפיתוח היישובים ולקיום "יישוב לדורות":

  1. משילות - המנגנונים והמוסדות המנהלים את היישוב
  2. קהילה - קיימות קהילתית. האופן שבו מתנהלת הקהילה ביישוב לרווחת כל תושביו
  3. קיימות- קיימות סביבתית. ההיבטים הפיזיים והסביבתיים של היישוב

 

לפרטים נוספים על מועצה אזורית משגב, על תהליך הכנת המדריך והשימוש במדריך ראו בתפריט מימין.