משילות
משילות
ניהולו המיטבי של היישוב
תוך יצירת מנגנונים ארגוניים
ותכנון ארוך טווח
לקריאה נוספת
קהילה
קהילה
שימור וטיפוח ההון החברתי
יצירת מסגרת בטוחה ומלכדת של זהות קהילתית ייחודית, שייכות, שותפות ועזרה הדדית
לקריאה נוספת
קיימות
קיימות
שמירה על איכות הסביבה
ועל משאבי הטבע
של היישוב וסביבתו
לקריאה נוספת